เปิด “ราชประสงค์วอล์ก – Ratchaprasong Walk” ประเดิมกิจกรรม สักการะองค์เทพ เส้นทางเดินไหว้เทพแห่งแรกใจกลางเมือง

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ RSTA เปิดเมกะโปรเจ็ค “ราชประสงค์วอล์ก – Ratchaprasong Walk” โครงข่ายเส้นทางเดินเชื่อม 18 สถานประกอบการอย่างไร้รอยต่อรอบทิศทาง เพื่อให้เกิดการใช้เวลาภายในย่านมากที่สุด พร้อมร่วมมือกับ ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับการ “เดินสักการะองค์เทพ RATCHAPRASONG SHRINE & CULTURE WALK 2017” ที่ใช้เวลาเดินเพียง 30 นาที
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า สำหรับในกรุงเทพมหานคร ททท.ได้มีโครงการ “กรุงเทพฯ เดินเที่ยว หรือ Walking Bangkok” ที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินเที่ยวในย่านต่างๆ ซึ่งย่านราชประสงค์ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ ททท. ได้ดำเนินการ และเผยแพร่ไปสู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกด้วย ย่านราชประสงค์ถือเป็นย่านธุรกิจและมีกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ถือเป็นสิ่งดีอย่างยิ่งที่มีอำนวยความสะดวกให้กับการเดินเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้การเดินเที่ยวเชื่อมต่อในย่านราชประสงค์นี้ สะดวกสบายยิ่งขึ้น


คุณชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการเปิด “ราชประสงค์วอล์ก – Ratchaprasong Walk” ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อม 18 สถานประกอบการอย่างไร้รอยต่อ 4 ทิศทาง โดยเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2542 ที่ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมฝั่งตะวันออกและใต้ จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก และศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงครั้งแรก ต่อมาได้เชื่อมต่อไปไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของย่านราชประสงค์ และได้ขยายศักยภาพเป็นโครงข่ายที่เชื่อมสู่ทิศเหนือไปยังแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ และโรงแรมโนโวเทล แพลทินั่ม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเชื่อมเข้าเกษรวิลเลจสู่เส้นทางฝั่งตะวันออก ทำให้ย่านราชประสงค์สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ 18 สถานประกอบการสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างไร้รอยต่อ”


สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ จึงได้ร่วมกับ ททท. สร้างสรรค์กิจกรรม RATCHAPRASONG SHRINE & CULTURE WALK 2017 เปิดเส้นทางเดินพลังศรัทธาแห่งมหาเทพทั้ง 8 พระองค์ นำนักท่องเที่ยวสู่บริบทแห่งการสักการะและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใจกลางย่านราชประสงค์ ซึ่งสามารถเดินสักการะได้ภายใน 30 นาที ด้วยความสะดวกสบายกับป้าย “Cultural signage” ที่บอกรายละเอียดขององค์มหาเทพทั้ง 8 พระองค์ พร้อมข้อมูลสำคัญของแต่ละองค์ ได้แก่


• พระพิฆเนศวรแห่งห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและการเริ่มต้น ซึ่งต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เพื่อเป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
• พระตรีมูรติแห่งห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการประทานพรให้พบเจอคู่ครองที่เหมาะสม และครองคู่กัน ซึ่งเป็นองค์เทพที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ เนื่องจากได้มีการสร้างตั้งแต่ครั้นยังเป็นวังเพชรบูรณ์
• พระแม่อุมาเทวีแห่งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ พระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบ ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วช้า และพระองค์ยังทรงประทานพรด้าน ความผาสุกทางการครองเรือนอีกด้วย
• พระแม่ลักษมีแห่งเกษรวิลเลจ ผู้ได้ชื่อว่าเทพีแห่งความงดงาม ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภ พระองค์มักประทานความสำเร็จ ในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ
• ท้าวจตุโลกบาลแห่งเกษรวิลเลจ เทพที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลาย ซึ่งนับว่าเป็นเทพองค์ล่าสุดของย่านราชประสงค์
• พระนารายณ์หรือพระวิษณุแห่งโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ หนึ่งในสามมหาเทพ มีอำนาจประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ พร้อมทั้งประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปอีกด้วย
• ท้าวอัมรินทราธิราชแห่งศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า เทพผู้ผดุงไว้ซึ่งความดี อำนาจของพระองค์จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งท่านจะคอยคุ้มครองผู้ที่กระทำความดีอยู่เสมอ
• ท้าวมหาพรหมแห่งโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ หนึ่งในสามเทพสูงสุดซึ่งเป็นผู้สร้างและลิขิตความเป็นไปของสรรพสิ่ง และพระองค์ยังทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทรงสามารถประทานพรทุกประการ


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือในการจัดทำหนังสือคู่มือสักการะเทพและแผนที่เส้นทางการเดินสักการะ 2 ภาษา พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tourismthailand.org/thaifest และเว็บไซต์ของย่านราชประสงค์ www.bkkdowntown.com หรือสามารถรับหนังสือได้ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวใจกลางย่านราชประสงค์ (Ratchaprasong Tourist Information Center) ชั้น 2 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่าและ ชั้น 1 เกษรวิลเลจ ซึ่งศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวนี้ ยังรวมรวบข้อมูลสำคัญของย่าน ของที่ระลึก รวมทั้งแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน พร้อมบริการทัวร์ไหว้เทพไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*