ททท. จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลาดจีน แถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหาขายทัวร์ออนไลน์ต่ำกว่าราคาทุน”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในงานแถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหาขายทัวร์ออนไลน์ต่ำกว่าราคาทุน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทนำเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ที่เน้นเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ผ่านทางออนไลน์ ได้ทราบถึงความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไข ปัญหาการขายทัวร์ออนไลน์ราคาต่ำกว่าทุน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมไม่ทำลายกลไก ราคา โดยมีนายนิพนธ์ บุญมาสุวราญ ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (ประเทศไทย) และ นางศรีสุดา วณภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.


นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า “ทิศทางหลักของการส่งเสริมตลาดต่างประเทศของ ททท. ในปี 2560 มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมหรือ Preferred Destination สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ปรับโครงสร้างตลาดสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากการเติบโตของค่าใช้จ่ายมากกว่าจำนวน ด้วยการนำเสนอ Unique Local Experience ทั้งนี้กำหนดเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้น 10% กอปรกับตลาดจีน เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างนักท่องเที่ยว จากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพบว่าราคาทัวร์มาท่องเที่ยวประเทศไทยปรับตัวไปในทิศทางที่น่าพอใจ ในขณะที่นักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ของจีนกำลังอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Free Independent Traveler (FIT) ของจีน ก็ได้รับผลกระทบจากการขาย สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตัดราคาของ Online Travel Agent (OTA) จีน
ททท. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ในไทยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา จนในที่สุดได้รวมตัวกันตั้งชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (ประเทศไทย) หรือ Online Tourism Club Thailand เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ปัจจุบันมีสมาชิก 44 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวตลาดออนไลน์จำนวน 19 ราย และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 25 ราย”


ทั้งนี้ ททท. มีแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ ได้แก่
1. ช่วยประชาสัมพันธ์ Walk In Rate ของสมาชิกชมรมในทุกช่องทางสื่อสารที่ ททท. มีอยู่
2. จัด Road show เฉพาะกลุ่มที่ขายผ่าน Online 3 เมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว เพื่อให้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจกับ buyers (10 website ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน)
3. ททท. จะเป็นพยานในการลงนาม MOU ระหว่างชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (ประเทศไทย) กับ OTA ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ สนง. ททท. 5 แห่ง ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าว
4. เปิดโอกาสให้มีการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (ประเทศไทย) ในงานต่างๆ อาทิ TTM Plus 2017 จ.เชียงใหม่, CITM นครคุนหมิง, งาน Road show / Trade show
นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือของภาคเอกชนและ ททท. ครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นไปตามกลไกการตลาด อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการขายตัดราคาในตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป”
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของจีน สนใจเข้าร่วมชมรมฯ สามารถติดต่อได้ที่ Email : info@onlinetourismclub.org หรือ เฟซบุคแฟนเพจ Online Tourism Club Thailand

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*