สื่อมวลชน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น (3)

การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไป เป็นการเยี่ยมชม กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง โดยที่ภูเวียง เป็นอำเภอที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ โลหะสำริด ภาพเขียนสี พระนอนสมัยทราวดี และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย

กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง ซึ่งมี นางอรพิน ทองหนองหอย เป็นประธานกลุ่ม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของแม่บ้านที่เป็นเกษตรกร ซึ่งใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร มาทอผ้า และทำการตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปขึ้น รวมไปถึงของฝากชนิดต่างๆ ตามผลผลิตและฤดูกาล ซึ่งการผลิตสินค้าต่างๆ ทุกชนิดนั้น สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม คือ ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว จึงสามารถทำให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินของผู้อื่น สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวได้

สินค้าของกลุ่มฯ ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับสี่ดาว ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท ผ้าคลุมไหล่ มผช. 246/2547 และผ้ามัดหมี่ มผช. 17(1)/2546 สามารถแสดงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลได้สนับสนุนและวัดระดับสินค้า เพื่อให้ได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปสู่คุณภาพระดับประเทศ

สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าพื้นเมืองชนิดต่างๆ นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่  ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเอนกประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงของฝากชนิดต่างๆ อีกด้วย

กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง ตั้งอยู่ที่ 352/28 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทร. 043 291 278

จากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อ หินช้างสี ซึ่งเป็นก้อนหินขนาดยักษ์

หินช้างสี ไม่ใช่หินแห่งความเชื่อ ไม่ใช่หินที่ช้างมาระบายสี หากแต่เป็นหินที่เกิดจากประติมากรรมธรรมชาติ จนเกิดเป็นจินตนาการต่างๆ บริเวณเทือกเขาภูพานคำ ตามเรื่องเล่าเป็นมาว่า สมัยก่อนป่าแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีช้างป่าและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบโป่งดินที่มีรอยแทะกินของสัตว์ และที่บริเวณโขดหินที่มีรอยแทะกินของสัตว์นั้น ยังมีร่องรอยดินโคลนและขนช้าง ที่เกิดจากการเสียดสีผิวหนังกับก้อนหินของช้างป่า หินก้อนนั้นจึงได้ชื่อว่า หินช้างสี มาถึงปัจจุบัน

หินช้างสี ถือเป็นอันซีนของ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนอุบลรัตน์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองขอนแก่นมากที่สุด โดยหน่วยที่ดูแลกลุ่มหินโดยตรง เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (ชั่วคราว) ที่นพ.2 (หินช้างสี) ในเขต ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง ซึ่งก็ยังอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนอุบลรัตน์

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพอง) เป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของ จ.ขอนแก่น เมื่อก่อนเรียกกันว่าน้ำพอง-ภูเม็ง เพราะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทือกเขาภูเม็ง

อุทยานแห่งชาติน้ำพองใหญ่ไม่ใช่เล่น เพราะครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ป่าภูเม็ง ป่าโคกหลวง ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม ป่าภูผาดำ ป่าภูผาแดง ในเขต อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และกิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และยังครอบคลุมไปถึงพื้นที่บางส่วนของ อ.บ้านแท่น อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีเนื้อที่ร่วมๆ 123,125 ไร่ เลยต้องแบ่งหน่วยย่อยออกไปดูแลพื้นที่ นอกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ที่นพ.1 (หนองสองห้อง) แล้ว ก็มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (ชั่วคราว) ที่นพ.2 (หินช้างสี) และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (ชั่วคราว) ที่นพ.3 (น้ำตกห้วยเข) นั่นเอง

ถิ่นภูเขาแถบนี้ เป็นภูเขาหินทราย หินชุดเขาวิหาร หินชุดภูกระดึง และหินชุดเสาขัว และสภาพทางปฐพีเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ ดินชุดโคราช ดินชุดสตึก ดินชุดบรบือ และดินชุดน้ำพอง มีเทือกเขาสำคัญๆ ได้แก่ เทือกเขาภูพานคำ ภูเม็ง และภูผาดำภูผาแดง แต่เป็นภูเขาเตี้ยๆ ยอดสูงสุดก็ไม่เกิน 600 เมตร ขนานไปกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

การเดินทางไปชมกลุ่มหินช้างสี บอกก่อนเลยว่า มีจุดให้วอกแวกหลายจุด อย่างเช่นถ้าใช้เส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ ก็อาจจะแวะเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แล้วก็เข้าไปภูเวียง ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง แล้วค่อนไปเลียบๆ เคียงๆ ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อนจะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หน่วย (ชั่วคราว) ที่นพ.2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานราวๆ 20 กม.

หินช้างสี ไม่ได้มีลูกเดียวโดดๆ หากแต่เป็นกลุ่มหิน แถมแต่ละก้อนมีขนาดมหึมา มองไปมองมา นึกไปถึงกลุ่มหินที่มอหินขาว จ.ชัยภูมิ หากแต่ความตื่นตาต่างกัน และความเป็นรูปร่างชัดเจนของหินแต่ละก้อนก็ค่อนข้างมาก ออกไปทางสัตว์โลกน่ารักซะมากกว่า เพราะนอกจากหินช้างสี ทำให้จินตนาการต่อไปได้ว่า ช้างป่าสมัยก่อนต้องตัวสูงใหญ่มากๆ เพราะขนาดก้อนหินที่ได้ชื่อว่าหินช้างสี มีรอยสึกของหินสูงทีเดียว แวดล้อมใกล้เคียง ยังเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ รวมถึงหินหอยนางรม ระหว่างหมู่หิน มีทางเดินเชื่อมต่อลึกเข้าไปด้านใน จนถึงริมหน้าผา ที่เป็นจุดชมวิว เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่ไกลกันยังมี หินปลาวาฬ  หินงวงช้าง ที่ดูไปดูมา ว่าเหมือนช้างทั้งตัวเลยเชียวล่ะ แล้วยังมี หินรูปแมวน้ำ เดินต่อเข้าไปด้านใน เป็นหินหัวกะโหลก มีบันไดให้ขึ้นไปด้านบนชมวิวมุมสูง อากาศดีๆ ก็มองไปได้ไกลถึงตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ลิบๆ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่เรียกว่าหัวกะโหลกคงเพราะหินตะปุ่มตะป่ำ ที่เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติ จนดูเป็นเหมือนมันสมองนั่นเอง

บริเวณฐานของหินกะโหลกกลุ่มนี้ ซอกหนึ่งเห็นร่องรอยของ หินกุมภลักษณ์ คือ ร่องรอยเว้า แหล่งเรียบๆ เป็นหลุมๆ ข้างผนัง ซึ่งหลุมกุมภลักษณ์เกิดจากการกัดเซาะของน้ำวนนั่นเอง ทำให้สันนิษฐานไปได้อีกว่า ที่นี่น่าจะเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนเมื่อสมัยโบราณนานมา เห็นมั้ย มากับนักธรณีวิทยาก็ดีอย่างนี้เอง

ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง โทร. 09-6739-7920 ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท / ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท การเดินทาง : ใช้เส้นทางขอนแก่น-บ้านฝาง ทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทาง 27 กม. ต่อด้วยถนนหมายเลข 4064 จะมีป้ายบอกทางไปหินช้างสี ระยะทางอีก 17 กม. หรือใช้เส้นทาง ขอนแก่น-อ.อุบลรัตน์ ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-อุดรธานี) ถึงตัวอำเภออุบลรัตน์ เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหนองแสง-ท่าเรือ ลัดเลาะเขื่อนอุบลรัตน์อีกราว 20 กม. จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*