ททท. สำนักงานนครนายก สนับสนุน งานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน

ปัจจุบัน คนไทยให้ความสำคัญและหันมาสนใจสุขภาพ ใส่ใจกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน การใช้ธรรมชาติมาบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายมากยิ่งข้ึน รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาไทย มีการส่งเสริมให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ แห่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญมากขึ้น

คุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุร เปิดเผยว่า เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวม รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ แบบสหวิทยาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ แก่งหินเพิง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครนายก สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1 Thailand Health 4.0 ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อนินตราปุระ แก่งหินเพิง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้รักสุขภาพ ดังนี้

โซน A ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออก และกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี

โซน B ภูมิปัญญาทางการแพทย์และนวัตกรรม 4.0 เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์องค์รวม มีกิจกรรม เช่น อุ้งเท้ามหัศจรรย์ การเหยียบบำบัดโรค วัตร ศาลกวนอู หลวงปู่เอี่ยม, ตอกเส้น มูลนิธิโพธิรังสี ตอกเส้น 2,600 ปี พระมหาสีไพร อาภาธโร, การรักษาแบบหมอพื้นบ้านล้านนาโบราณ โดย ตุ๊เมธาวินทร์ ชยธัมโม แสนธิ, การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาแพทย์โบราณ, ผดุงครรภ์ หลังคลอดและนวดสัมผัสปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย โดย อาจารย์เพ็ญ พนิตตา กลัดหว่าง หมอพื้นบ้านจังหวัดสระบุรี,​ นวดผ้าขาวม้าและนวดแกะสลักปรับสรีระโครงสร้างร่างกาย โดย อาจารย์นันทนา ทรัพย์สุวรรณ, นวดเชลยศักดิ์  และนวดราชสำนัก หมอพื้นบ้าน พ่อครูสุโขทัย, นวดศีรษะแบบอินเดีย พาราฟินในการบำบัด สาธิตแวกซ์ขนทั่วร่างกายและนวดหน้า โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์การเรียนรู้ศุภกรแอนด์บอดี้สปา, นวดอมตรส,​ นวัตกรรมเครื่องยืดกระดูก โดย ดร. มิรวิชญ์ ชัยภุริหิรัณยกุล และ พท. ธารณา จันทร์แจ้ง, Emo Wave Dr.Dickson Lai จากมาเลเซีย, น้ำดื่มพลังงาน พญ.เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด

โซน C เวทีมหกรรมภูมิปัญญา นำเสนอการเสวนาทางการแพทย์ มีผู้ร่วมเสวนาทรงคุณวุฒิและอาจารย์ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ อาหารเป็นยา นวัตกรรมกับการแพทย์ เทคโนโลยีวินโดรม หันมาดู “ไต” เราเถอะ เป็นต้น

โซน D กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สอนและสาธิตการทำยาหม่อง น้ำมันนวด ยาธาตุสด เผายา

จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีสินค้าทางการท่องเที่ยวคุณภาพ – แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” การแพทย์แผนไทยที่เป็นการแพทย์ทางเลือก เป็นแม่เหล็กหลักของจังหวัดปราจีนบุรี ในการบำบัดรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สำหรับการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวมแห่งอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ททท. สำนักงานนครนายก จึงขอเชิญผู้รักสุขภาพมาเรียนรู้ร่วมกัน

นัท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งขอรับคำแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่ www.tat8.com ข้อมูลเพิ่มเติม e-Mail tatnayok.tat.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*