สื่อมวลชน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น (5)

สื่อมวลชนได้เยี่ยมชม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE : Khonkaen International Convention and Exposition Center) ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก ซี.พี.แลนด์ มีความผูกพันกับจังหวัดขอนแก่นมาเป็นระยะเวลานาน โดยได้เริ่มเข้ามาลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2538 ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การแพทย์ ตลอดจนการคมนาคม ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ ในเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และมีเที่ยวบินเกือบ 300 เที่ยวบินจากหลากหลายประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยังสนับสนุนส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน (ไมซ์ซิตี้) ให้เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ทำให้จังหวัดขอนแก่นเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ การรวมตัวของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม นับเป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซี.พี.แลนด์ จึงเข้ามาเสริมร่วมกับภาครัฐ เพื่อเตรียมขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ยุค 4.0 จึงได้สร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดขอนแก่นขึ้นมา เพื่อเป็นการสานโอกาสให้ SME เปิดตลาดสู่อินโดจีน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Khon Kaen Convention Exhibition Center เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ข้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสขอนแก่น ให้บริการสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้าครบวงจร มีพื้นที่ในร่มสำหรับจัดการประชุมใหญ่ที่สุด 7,500 ตร.ม. ขณะที่พื้นที่ใช้สอยภายในทั้งหมดรวมกว่า 14,111 ตร.ม. มี Exhibition Hall ขนาดใหญ่ 4 ห้อง และห้องประชุมขนาดมาตรฐาน 7 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ออกแบบตามเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ขนาด 43,553 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 2 ชั้น ขนาด 26,196 ตร.ม. และลานจอดรถและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อีก 17,357 ตร.ม.

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริหารงานโดยบริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดการออกแบบเพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานประชุม สัมมนาฯ ด้วยพื้นที่กว่า 26 ไร่ รองรับคนได้สูงสุดถึง 8,000 คน

ใช้เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท ตั้งเป้าคืนทุนใน 8 ปี โดยวางตำแหน่งผลักดันไทยเป็นครัวโลก มีที่จอดรถบริการกว่า 500 คัน ห่างจากสนามบินเพียง 12 กม. และสถานีรถไฟเพียง 4 กม. พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดขอนแก่น ได้ หจก.แก่นประกายทีม จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ด้วยงบประมาณกว่าพันล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560 และจะเปิดเต็มรูปแบบในปี 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*