บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “สมุยรักษ์น้ำ”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท (ที่ 3 จากขวา) และ นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิติส์ จำกัด มหาชน จัดโครงการ “สมุยรักษ์น้ำ” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้น้ำ พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด และระบบบกักเก็บน้ำรวมไปถึงมอบ ทุนการศึกษา อุปกรณ์เสริม ทักษะการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการรสอน โดยมี นางสาวกิตติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑิการาม (ที่ 4 จากขวา) เข้ารับมอบ ณ โรงรียนวัดบุณฑิการาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*