ททท. ร่วมกับการบินไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายนนท์  กลินทะ  ผู้อำนวยการเส้นทางบินญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในการต้อนรับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ และสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 130 ราย ที่เข้าร่วมงาน THAILAND MEGA FAM TRIP ในประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในปี 2560

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สัมผัสกับสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อเนื่องระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ความประทับใจในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับคนญี่ปุ่นในวงกว้าง ผ่านช่องทางการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็น Preferred Destination สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้า เซน เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ททท. สำนักงานโตเกียว และโอซากา จึงได้ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำประเทศญี่ปุ่นจัดงาน THAILAND MEGA FAM TRIP ขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 โดยเชิญตัวแทนบริษัทนำเที่ยวชั้นนำจำนวน 60 ราย อาทิ JTB World Vacation, H.I.S, Tabikobo อีกทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ผู้แทนบริษัทประชาสัมพันธ์ในญี่ปุ่นจำนวน 70 ราย อาทิ Nikkei business Publications,Inc., The Mainichi Newspapers, Yomiuri เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงสถานที่สำคัญที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนาน เช่น หมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตเคยมีประชากรชาวญี่ปุ่นมากกว่าหนึ่งพันคนอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทย มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 หรือนานกว่า 600 ปี รวมทั้งเยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชญ วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ผู้ร่วมการเดินทางในครั้งนี้ยังสามารถเลือกกิจกรรมในวันที่สอง ซึ่งได้มีการจัดเตรียมแนวทางการศึกษาดูงานตามความต้องการ และประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 เยี่ยมชมวัด-วังสำคัญ ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ เส้นทางที่ 2 เดินทางสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และศึกษาเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งได้จัดเก็บและแสดงที่พิพิธภัณฑ์สงคราม จังหวัดกาญจนบุรี หรือ เส้นทางที่ 3 หากผู้ร่วมเดินทางมีประสบการณ์ในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ร่วมงานสามารถเลือกสัมผัสกับการดำเนินชีวิตปกติประจำวัน และความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจของคนไทยอย่างใกล้ชิด ด้วยการเดินทางจากหัวลำโพง ผ่านเยาวราช และสัมผัสการใช้ชีวิตริมแม่น้ำด้วยการนั่งเรือหางยาวผ่านลำคลองต่างๆ ในเขตปทุมวัน หรือที่เรียกว่ารายการ Walking Bangkok อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ททท. ยังได้จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ The Event Space ชั้น 17 ศูนย์การค้า เซน เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 50 ราย จากการร่วมสนับสนุนของสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  สมาคมสปาไทย ชมรม Online Tourism Club อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะคู่ค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยถึง 1.4 ล้านคน และคาดว่าในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 65,370 ล้านบาท และในปีนี้ ททท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม อาทิ การแต่งตั้งนักร้องวัยรุ่นจากวง Nogizaka 46 เป็น Thailand Tourism Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เดินทางมาเยือนประเทศไทย การจัดกิจกรรม Luxury Road show ใน 3 เมืองของประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ กรุงโตเกียว เมืองโอซากา และเมืองฟุกุโอกะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*