แนะนำกิจกรรม มหกรรมทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017

กองทัพเรือ โดยกรมข่าวทหารเรือ จัดเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (High-Tea)ให้แก่ฑูตทหาร และผู้ช่วยทหารประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ

กรมข่าวทหารเรือ โดย พลเรือโทสมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือพร้อมคู่สมรส เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (High-Tea)ให้แก่ฑูตทหาร และผู้ช่วยทหารประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (The 50th ASEAN’s International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับความไว้วางใจ จากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ในปี 2560 ซึ่งจะจัดในห้วงวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560  ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมได้แก่ 

1. กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017: IFR 2017 

 2. ฝึกผสมพหุภาคีของ กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise: The 1st AMNEX 2017 

 3. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่11 The 11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting 2017: The 11th ANCM 2017 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือนอกอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาคการท่องเที่ยวและบริการ การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

สำหรับพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (The 50th ASEAN’s International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) จะมีในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560  บริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นเรือประธานสำหรับการตรวจเรือในพิธีสวนสนามทางเรือ

และคาดว่าในเดือน พฤศจิกายน 2560 นี้เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงคงจะคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและคนต่างชาติ  ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และน่าเข้าไปชมในงานนี้

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่ www.aseanifr2017.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*