ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู

ก้าวสู่ปีที่ 9 ในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม เพิ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และพิเศษสุดในปีนี้ คือการได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน รวมไปถึงดึงนานาประเทศเข้ามาร่วมงาน

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้ก่อเกิดแนวคิดการพัฒนาเมืองกะทู้สู่เมืองแห่งวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมา และในปีนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดึงนานาประเทศเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน พม่า นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานอาหารภูเก็จอีกด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเริ่มกันที่ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่น มานำเสนอผ่านรูปขบวนอันสวยงาม ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนประเทศต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเดินขบวนที่สร้างความยิ่งใหญ่และสวยงามในครั้งนี้ อีกทั้งกิจกรรมการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยการนมัสการศาลเจ้า 3 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าปุ้นถ่าวก้งอ๊าม (ศาลเจ้าฮกเซียงเก้ง) และศาลเจ้าต่องย่องสู หรือจะเลือกชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดแสดงให้ลูกหลานชาวในทู ได้ศึกษาหาความรู้

นอกจากนี้ยังมีการจำลองวิถีแห่งเหมืองแร่ หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้ นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้ การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่มีทัพศิลปินที่มาร่วมสร้างความสุขให้คนในทู ทั้ง เอกชัย ศรีวิชัย เจี๊ยบวัชระ ปานเอี่ยม (เฉลียง) และวงเอกเขนก รวมไปถึงยังมีร้านอาหารแบบพื้นเมืองตามแบบฉบับคนในทูที่เดียว ร้านหมี่จี้เหลี่ยน ผัดก๋วยเตี๋ยวกุ้ยตามแบบฉบับในทู ขนมอาโป้งป้าต้อย ขนมพื้นเมืองที่หวาน หอม อร่อย และอื่นๆ อีกมากมายที่มีให้เลือกชิมตลอดทั้งเส้นทาง

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งในปีนี้ คือ การร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดงาน “เทศกาลอาหารเมืองภูเก็จ Phuket : City of Gastronomy เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารอันทรงคุณค่า ให้กับชาวในทูและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้รับรู้ ซึ่งจะมีการเสวนาเรื่อง ความสำคัญของเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก้ Phuket : City of Gastronomy พร้อมทั้งสาธิตการถ่ายภาพอาหารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยชมรมช่างภาพจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงการสาธิตอาหารจานเด่นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอย่างละ 3 รายการ โดยสถานศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาภูเก็ต และนิทรรศการทางด้านอาหารของภูเก็ตมาจัดแสดงไว้ ณ โรงเหล้ากะทู้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และปิดท้ายกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานที่ร่วมมือกับ Nation จัดกิจกรรม “ปั่นยลเมือง ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู @ภูเก็ต” Biking Tasting and Talking about Kathu @Phuket เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะทางในการปั่น 20 กม.

ทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ จนถึง ศาลเจ้าต่องย่องสู ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*