ททท.-อตก. ร่วมจัดงานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมจัดงานมหกรรม  “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 รวบรวมอาหารแปรรูปจากผลไม้และของดีภาคตะวันออกมาไว้ที่งานนี้ ในรูปแบบรถฟู้ดทรัค

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.​ พร้อมด้วย นายกมลวิศร์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมกันเปิดงานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ณ ตลาด อตก.

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.​ กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะนอกจากนักท่องเที่ยยวจะได้สัมผัสชีวิตชุมชนการเกษตร และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้ว ยังได้ลิ้มลองความอร่อยของผลผลิตการเกษตรในแต่ละท้องถิ่นด้วย ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และยังเป็นการสร้างโอกาส และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบัน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทยหลายแห่ง ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับทัองถิ่นให้คึกคักมายิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวที่มีสีสันแห่งภาคตะวันออก เช่น กิจกรรม ชิม ชอป แชร์ อร่อยทุกไร้ ชิมไปทุกสวน ได้ทั้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก อย่างมีความสุข และในช่วงสุดท้ายของฤดูผลไมของภาคตะวันออก เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการจัดมหกรรมอาหารและผลไม้ ที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

งานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์ากรตลาดเพื่อเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ตลาด อตก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*