กองทัพเรือร่วมงานประขุมและเสาวนา CEO FORUM & Gala Dinner ในการสนับสนุนการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017

กองทัพเรือร่วมงานประขุมและเสาวนา CEO FORUM & Gala Dinner ในการสนับสนุนการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน

กองทัพเรือ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประขุมและเสาวนา CEO FORUM & Gala Dinner ในการสนับสนุนการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ พลเรือเอก พลเดช เจริญพลู รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน เจฟ ซัลต์แมน CEO Air Race 1 นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมและเสวนาฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ทราบถึงการจัดการแข่งขันการบินฟอร์มูล่าวันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน

ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่ http://www.aseanifr2017.com/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*