ททท. เชิญชมศิลปะเทียนเสริมภาพวิถีไทย ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี

นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี และ งานเทศกาลศิลปะเมืองอุบล พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและประติมากรรมเทียนร่วมสมัย ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายนพดล นาคพรต กล่าวว่า ททท.​ได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2560 โดยการนำเสนอ คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดแข็งและจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลงลึกมากขึ้น โดยกำหนดเป็นการส่งเสริมการตลาด “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถีท้องถิ่นในหลายๆ ด้าน อาทิ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบได้เรียนรู้ หวงแหน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสิ่งสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อไป และเนื่องในวันเข้าพรรษานี้ ททท. ได้เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านงานศิลป์ โดยใช้ชื่อว่า “งานเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล” ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่อเสริมให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 มีกิจกรรมในแบบเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง และให้ผู้ร่วมงานได้ชมงานศิลปะไปพร้อมๆ กับร่วมงานประเพณี

ทั้งนี้ งานเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล ประกอบด้วย การแสดงผลงานแกะสลักเทียน ในหัวข้อ “เทียนธรรม แดนศรัทธา” ภายใต้แนวคิด ทศชาติชาดก ผลงานจากประติมากรรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นต้น กิจกรรม “ชวนทำเทียน” งานศิลปะสร้างสรรค์แนว DIY ที่สร้างประสบการณ์พร้อมเรียนรู้ กิจกรรม “เวียนชมธรรม” เป็นกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ปีละครั้ง กับการเปิดให้เข้าชมขั้นตอนการสร้างและตกแต่งเทียนพรรษา ของคุ้มวัดต่างๆ ของเมืองอุบลอย่างใกล้ชิด โดยเปิดให้เข้าชมวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560 และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือการแสดงแสงแห่งจินตนาการ “Imagination Light” ชุด “พระมหาชนก” เป็นการแสดงหุ่นละครเล็กประกอบแสงและเสียงเพลง ความยาว 20 นาที เปิดให้ชมฟรีวันละ 1 รอบ เวลา 19.00 น.

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเทศกาลศิลปะเทียนเมืองอุบล ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี แล้ว ททท. ได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย “เทียนธรรม แดนศรัทธา และประติมากรรม” เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากภาพถ่ายเมืองอุบลราชธานีแล้ว ยังมีประติมากรรมร่วมสมัย ผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประติมากรรมที่ใช้เทียนเป็นองค์ประกอบ สะท้อนมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ต่อเรื่องราวของ “คติธรรม” โดยมีประติมากร 8 คน ร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ นางสายกัญณัฐ วีระชีพสุข ผลงาน “เมื่อตื่น”, นางสาวกิตติยา จิรวรรณวาสนา ผลงาน “หยุด”, นางสาวญาดา กาญจนธนเศรษฐ ผลงาน “เมตตาต่อชีวิต”, นายธนวันต์ เพิ่มฤทธิ์ ผลงาน “ชำระล้างมาร”, นางสาวธีราพร ชาติหวาน ผลงาน “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง”, นายพันธ์ศักดิ์ ธุรันตะวิริยะ ผลงาน “รูปธรรมขันธ์”,​ นายณัฐนพล สร้อยเซียน ผลงาน “พุทธบารมี” และ ผศ. ธนดล ดีรุจิเจริญ ผลงาน “ภาพสะท้อนแห่งจิตตน” ซึ่งจัดแสดงในวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*