กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ททท. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว” พร้อมด้วย นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านบริหาร และผู้บริหาร ททท. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จังหวัดราชบุรี

โดยมี ผอ. อรุณี เจริญจิตรกรรม ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 100 คน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมในแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยภาคบ่ายมีกิจกรรมเก็บขยะ ณ ร.ร. เทศบาล 5 และในแหล่ง ทท. สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถเป็นกิจกรรมต้นแบบให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 84 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดสุโขทัยได้อีกต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*