ททท. แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ตั้งเป้าหมายเติบโต 8% ปูแนวทางเจาะตลาดศักยภาพรายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดย ททท. ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว 8% พร้อมวางแนวทางสำหรับทำตลาดกลุ่มศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ททท. ผู้บริหาร ททท. และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ได้กล่าวถึงภาพรวมการทำตลาดด้านท่องเที่ยวตลอดปี 2560 ว่า ททท. ได้นำแนวคิด Thailand 4.0 เดินหน้าสร้างการรับรู้ต่อจุดขายหลัก “Thai Local Experience” ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท แล้ว ยังทำการตลาดแบบเจาะจงในกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเปิดตัวโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคเพื่อสร้างกระแสการเดินทางของกลุ่ม Gen Y

และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดกลางบน และกลุ่ม First Visit มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงผลของการปรับโครงสร้างตลาดและขยายฐานตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และพบว่าการกระจายตัวเชิงช่วงเวลาของนักท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ มีการเดินทางเชื่อมโยงและเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองเพิ่มมากขึ้น ททท. จึงคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด คือประมาณ 8%

และสำหรับปี 2561 ททท. ตั้งเป้าหมายเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว 8% ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน และจะผลักดันแนวทางการทำตลาด 3 แนวทาง คือ การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัส Thai Local Experience ผ่านวิถีการกิน โดยทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ ยังคงให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ “โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค” ตอกย้ำแนวคิด การท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเอง ในกลุ่ม Gen Y “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย” มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้นักท่องเที่ยววัยเก๋า “โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus” เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น “โครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว” ขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สถานีบริการน้ำมัน โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้า) ในการส่งเสริมการขาย

รวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงหลังจากได้สร้างการรับรู้ในปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด หนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คิด

ส่วนตลาดต่างประเทศมุ่งปรับภาพลักษณ์ผ่านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่กับผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มกระแสหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Luxury กลุ่ม Executive Lady กลุ่มครอบครัว กลุ่ม Millennial กลุ่ม Gen X และกลุ่ม LGBT พร้อมกลุ่มความสนใจพิเศษอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Honeymoon & Wedding กลุ่ม Health & Wellness กลุ่ม Sport Tourism และกลุ่ม Green Tourism

นอกจากนี้ ยังต่อยอดกระแสด้านอาหารซึ่งเป็นหมวดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดผ่านการชูโครงการ “Amazing G-Link” (Amazing Gastronomy Link) เพื่อนำวิถีการกินและเอกลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละจังหวัด มาส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดโครงการ MICHELIN Guide Bangkok การเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism อีกทั้งยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN Tourism Forum 2017” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ การสื่อสารของตลาดต่างประเทศยังคงใช้แนวคิด “Discover Amazing Stories” โดยมีแนวทางการสื่อสาร “Open to the New Shades” นิยามสินค้าท่องเที่ยวไทยที่หลากหลายเป็น Million Shades of Thailand ใช้โอกาสที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกกระหายจะสัมผัสความหลากหลายจากการเดินทาง มาผนวกกับจุดแข็งของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถมอบประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ในหลายมิติ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*