ททท. สมุทรสาคร มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “เมืองสายน้ำ .. สามเวลา”

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด, สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, ชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ “เมืองสายน้ำ .. สามเวลา”

ซึ่งในเวลาเช้า ตักบาตรพระสงฆ์, เวลากลางวัน เที่ยวตลาดน้ำ-ตลาดบก ไหว้พระทางน้ำ หรือล่องเรือนวด, เวลาเย็น-ค่ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ในโครงการเที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา ตามแผนการตลาดของสำนักงานประจำปี 2560 กลยุทธ์ที่ 3 กระจายพื้นที่ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เมืองต้องห้ามพลาด” ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม .. พลาด มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวน 74 คน มีภาพถ่ายส่งเข้าประกวด จำนวน 325 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การตัดสิน 5 ประการ ดังนี้ 1. สวยด้วยแสง บรรยากาศสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และมีการแสดงออกซึ่งความสวยงามของสถานที่, 2. แรงด้วยสี อารมณ์ และสีสันของภาพที่ถ่ายทอดออกมา อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการต้องการเดินทางท่องเที่ยว, 3. ดีด้วยองค์ประกอบ มีความครบถ้วนองค์ประกอบภาพตามหลักการวิจิตรศิลป์, 4. ตอบโจทย์ได้ มีความสอดคล้ององค์ประกอบภาพถูกต้องตามหัวข้อการประกวด คือ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชนสมุทรสงคราม เมืองสายน้ำ .. สามเวลา, 5. ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ ใส่บาตรพระ

มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานการตัดสินภาพถ่าย, 2. คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดการประกวดภาพถ่าย, 3. คุณสุรพล สุภาวัฒนกุล ผู้ชำนาญการด้านภาพถ่ายของอนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 4. คุณสมุทร ชูสกุล ประธานชมรมภาพถ่ายสมุทรสงคราม, 5. คุณเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ บรรณาธิการฝ่ายกิจกรรม www.phototech-mag.com

ภาพ ตลาดน้ำโบราณ

มีการตัดสินภาพดังกล่าว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย คือ คุณอำนาจ ประเสริฐเขียว ชื่อภาพ ใส่บาตรพระ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คุณกมล ชัยมงคลสวัสดิ์ ชื่อภาพ ตลาดน้ำโบราณ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์อัมพวา เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ภาพ มนต์เสน่ห์อัมพวา

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท คุณศรนนท์ สวงโท ชื่อภาพ เคี่ยวน้ำตาล, คุณธนพงษ์ อระวีพร ชื่อภาพ ดารารถราง, คุณธีรธัช โน๊ตศิริ ชื่อภาพ สนุกสนาน, คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อภาพ ยามเย็นที่วัดบางกุ้ง และ คุณชัยวัฒน์ กัณหดุล ชื่อภาพ ตลาดน้ำยามค่ำ

จากการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในปี 2560 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากหลายภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ทาง ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จะได้นำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และขยายผลทางด้านการตลาดต่อไปในอนาคต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*