การประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชพระปรางค์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

โดยมีพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ และพระศากยปุตติยวงศ์(ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เข้าร่วมประชุม โดยในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเผยโฉมความงดงามของพระปรางค์ หลังปิดบูรณะมานานกว่า 4 ปี และเตรียมจัดงานสมโภช 10 วัน 27 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 กระตุ้นท่องเที่ยวชมสัญลักษณ์สำคัญของชาติ

โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม มาตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลา 4 ปี ล่าสุดการบูรณะพระปรางค์ประธาน และพระปรางค์ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตก เฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพระมณฑปได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตนจึงได้หารือกับทางวัดอรุณฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มทยอยรื้อนั่งร้านบริเวณพระปรางค์ประธานออกให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม นี้ ต่อจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างพระปรางค์ เพื่อให้เกิดความงดงามยามค่ำคืนด้วย เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือน สิงหาคมเป็นต้นไป ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้เห็นพระปรางค์วัดอรุณฯ สวยงามเต็มองค์ ซึ่งพระปรางค์วัดอรุณฯนั้น แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปถึงการจัดพิธีสมโภชพระปรางค์วัดอรุณฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 รวมเวลา 10 วัน ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าวจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 100 ปี ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับพระปรางค์วัดอรุณและประวัติศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม เช่น การถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ นิทรรศการเล่าขานตำนานวัดอรุณฯ นิทรรศการเล่าเรื่อง 250 ปี กรุงธนบุรี นิทรรศการภาพถ่ายวัดอรุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดย้อนยุคแสดงวัฒนธรรมไทยด้านอาหารคาวหวาน การแสดงหนังใหญ่ การแสดงตีกลอง เป็นต้น โดย วัดอรุณฯถือเป็นวัดสำคัญของชาติที่พระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงมาโดยตลอด ซึ่งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดี

ด้านพระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการจัดทำแผนแม่บท ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของวัดอรุณฯ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่า การดูแลวัดอรุณฯจากนี้ไปต้องมีแผนแม่บทที่ชัดเจน โดยทางวัดได้เสนอทางกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมไปว่า การดูแลโบราณสถานโดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณฯ ควรสำรวจสภาพทุก 5 ปี เพราะหากตรวจพบว่า ส่วนใดชำรุดเสียหาย จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขทันที ไม่ใช่ปล่อยให้เสียหายหนักแล้วจึงมาดำเนินการบูรณะ ส่งผลให้การบูรณะใช้เวลานานและใช้งบประมาณจำนวนมากอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*