การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย(ททท.) จัดโครงการ “Thailand Golf Travel  Mart (TGTM) 2017”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย(ททท.) จัดโครงการ “Thailand Golf Travel  Mart (TGTM) 2017” นำผู้ซื้อ (Buyer) จากต่างประเทศ 147 ราย พบปะผู้ขาย(Seller) 95 ราย พร้อมเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศกว่า 48 ราย ร่วมทำข่าว ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอกย้ำประเทศไทยเป็น “World Class Golf Destination”

ตั้งเป้าหมายเติบโต 3% ทั้งนี้ กลุ่มกอลฟ์เป็นตลาดความสนใจเฉพาะที่มีศักยภาพสูง ทั้งยังสามารถต่อยอดการขายไปสู่สินค้าอื่นๆ อาทิ ช๊อปปิ้ง สปา อาหารไทย โดยในปีที่ผ่านมา พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมกอล์ฟในประเทศ ไทยหลายแสนคน สร้างรายได้หลายพันล้านบาท และ คาดว่าในปี  2560 จะมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้านกอล์ฟไม่น้อยกว่า 3% สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยมาจาก 2 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดเอเซียตะวันออก และ อาเซียน เนื่องจากเดินทางมาไทยสะดวก ใช้เวลาการเดินทางสั้น จึงสามารถมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*