“ทีเส็บ” รุกคืบ บุกขอนแก่น จัดประชุม “MICE City Summit 2017” หวังดันไมซ์กระจายรายได้สู่ภูมิภาค

“ทีเส็บ” รุกคืบ บุกขอนแก่น จัดประชุม “MICE City Summit 2017” หวังดันไมซ์กระจายรายได้สู่ภูมิภาค พร้อมยกระดับการแข่งขันสู่สากล สนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล หลังอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายให้ไทยปีละนับแสนล้านบาท  

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MICE City Summit 2017” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 เพื่อ ะดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ของเมืองในการเป็นจุดหมายแห่งการจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ ดึงจุดเด่นของเมืองมาทำการตลาดในระดับนานาชาติ ให้กับตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทีเส็บ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาว่า เวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MICE City Summit 2017” จะเป็นเวทีสำคัญทางการตลาดในการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาศักยภาพไมซ์สู่ภูมิภาค ซึ่งสาเหตุที่ทีเส็บเลือกขอนแก่นเป็นจังหวัดเป้าหมาย เนื่องจากมองเห็นศักยภาพในด้านสถานที่การคมนาคม และภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งในอนาคต จะมีกลุ่มต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ชุมชนและเมืองรอบข้างได้รับประโยชน์ รวมถึงกลุ่มคลัสเตอร์ของขอนแก่น ทั้งอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองคาย ที่จะเชื่อมโยงกันในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจังหวัดเหล่านี้จะไม่ใช่แค่ทางผ่าน แต่จะเป็นจุดขายที่จะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ รวมไปถึงพัฒนาเครือข่ายระหว่างจังหวัดกันเอง และทางจังหวัดกับทีเส็บ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ส่งเสริมให้ไมซ์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่าหนึ่งแสนล้านบาท และทำให้เกิดการจ้างงานกว่าแสนตำแหน่ง ทำให้ในปี 2560 ทีเส็บคาดการณ์ว่า จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าในประเทศไทยรวม 27.1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 155,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5-8% 

“ทีเส็บ เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ครบทุกมิติ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สำหรับผู้บริหารของจังหวัดเป้าหมายไมซ์ซิตี้ โดยนอกจากทีเส็บจะส่งเสริมไมซ์ซิตี้ 5 แห่ง คือ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่นแล้ว ทีเส็บยังมีแผนพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพและพร้อมยกระดับเป็น “ไมซ์ซิตี้” ในอนาคต ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สงขลา และนครราชสีมา ซึ่งทีเส็บพร้อมเข้าไปสนับสนุน เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดโลกได้” นางศุภวรรณ กล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*