บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways ปี 2” ณ จังหวัดตราด

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับสนามบินตราด จัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways ปี 2” ณ หอประชุมวัดท่าโสม จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชนรอบสนามบินตราดกว่า 130 คนเข้าร่วม ซึ่งนอกจากเยาวชนกลุ่มดังกล่าวจะมีโอกาสได้พัฒนาฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กับกลุ่มเยาวชนนานาชาติโครงการ Asia Youth Pacific Exchange แล้ว ยังมีโอกาสร่วมเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านชุมชนกับโรงเรียนเขาน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนจากโครงการเยาวชนต้นแบบอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*