งานตามรอยเสด็จ .. 111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ แถลงข่าว งานตามรอยเสด็จ .. 111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ณ ห้องแถลงข่าว 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมี นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีจำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,​ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ร่วมในการแถลงข่าว

งานตามรอยเสด็จ .. 111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดทุกๆ เดือนสิงหาคม ของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า “ประพาสต้น” นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราช มีชื่อเรียกว่า “อ้น” จึงทรงดำรัสเรียกเรือนั้นว่า “เรือตาอ้น” เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น “เรือต้น”

จังหวัดนครสวรรค์ นับว่ามีความสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมณฑลนครสวรรค์ 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 พ.ศ.​2409 (รศ. 85), ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2444 (รศ. 120), ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2448 (รศ. 124), ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2449 (รศ. 125) และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2457 (รศ. 127)

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า งานตามรอยเสด็จ .. 111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร ขนม เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเสด็จประพาสต้นฯ อีกทั้งงงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอีกด้วย โดยงานจะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม นี้

ในปีนี้ งานตามรอยเสด็จ .. 111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2560 จัดด้วยกันทั้งหมด 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม, 2. วัดเกาะหงส์ ต.ตะเคียนเลื่อน ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม, 3. วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม, 4. วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม, 5. หน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม, 6. วัดเขาดินใต้ อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม และ 7. วัดเขื่อนแดง (วัดศรีสุวรรณ) ต.นครสวรรค์ตก ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป อาทิ การจัดขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง, การแต่งกายย้อนยุคภายในงาน, นิทรรศการเสด็จประพาสต้น, การแสดงดนตรีออเคสตร้า 40 ชิ้น ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ 1045/2 ชั้น 1-2 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056 221811-2 e-Mail : tatsawan@tat.or.th www.tourismnakhonsawan.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*