ททท. จัดคาราวาน “เก๋ายกก๊วน ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน “เก๋ายกก๊วน ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว” โดยมีผู้บริหาร ททท. แขกผู้มีเกียรติ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ สยามนิรมิต กรุงเทพ

นายสมชาย ชมภูน้อย กล่าวว่า “ททท. ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่เล็กที่สุดในสังคมไทย แต่มีความหมาย ความรัก ความอบอุ่น ความสุข ของคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนี้ ได้หล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถส่งเสริมความเป็นเอกลัษณ์ของคนไทย ที่น่าภาคภูมิใจในความเป็น “ไทย” เมื่อสังคมครอบครัวมีความสุข ความอบอุ่น สังคมชาติก็มีความอบอุ่นไปด้วย ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดแข็ง-จุดขาย ทางการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง และในช่วงวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติปีนี้ มีวันหยุดติดต่อกันยาวหลายวัน”

ททท. ภูมิภาคภาคกลาง จึงใช้กลยุทธ์การตลาดในการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดูกาล หรือ Green Season ในเดือนสิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวสุขสันต์” กับกิจกรรมคาราวาน “เก๋ายกก๊วน ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยกัน

ทั้งนี้ กิจกรรมคาราวานแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงวันแม่แห่งชาติ “ครอบครัวสุขสันต์ & สิงหาพาแม่เที่ยว” จัดขึ้นวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 แบ่งออกเป็นเส้นทางต่างๆ อาทิ 1. เส้นทางกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์,​ 2. กรุงเทพ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม, 3. กรุงเทพ-สระบุรี-พระนครศรีอยุธยา, 4. กรุงเทพ-อ่างทอง-สิงห์บุรี, 5. กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี และ 6. กรุงเทพ-ราชบุรี เป็นต้น โดยในหลายเส้นทางผู้ร่วมขบวนแรลลี่จะได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา “ร่วมบุญห่มผ้าหลวงพ่อทวด ครั้งที่ 5” ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ภายใต้แผนกระตุ้นตลาดเที่ยวช่วยไทย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน แนวคิด “เที่ยวตามศรัทธา” อันจะสร้างความเข้มแข็งและรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป โดย ททท. สำนักงานภูมิภาคภาคกลาง ทั้ง 8 สำนักงาน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และจัดทำเส้นทางคาราวาน/แรลลี่รถยนต์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งมีรถยนต์เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 350 คัน และรถบัสอีก 13 คัน รวมนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,600 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*