งาน Chaingrai Coffee – Tea & Green Food Festival 2017

เพื่อเป็นการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมการกระจายรายได้หลักของจังหวัดเชียงราย ที่มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงได้เตรียมจัดงาน Chaingrai Coffee – Tea & Green Food Festival 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการ “กาแฟต้นแรกที่พ่อให้” แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้นำกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า มาให้ผู้คนบนดอยในจังหวัดเขียงราย จนเปลี่ยนชีวิตผู้คนในบริเวณนั้น จากการปลูกฝิ่น หันมาปลูกกาแฟจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาสายพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีนิทรรศการจุดเริ่มต้นของกาแฟและชา ตั้งแต่สายพันธุ์เกษตร ผู้ปลูก พื้นที่ปลูก ความเป็นเอกลักษณ์พิเศษ การแปรรูปสินค้า รวมถึงแผนการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักชิมกาแฟทั้งหลาย ได้สัมผัสรสชาติสุดยอดกาแฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากสถานที่เพาะปลูก 9 ดอย และ 5 แหล่งผลิตชาที่มีคุณภาพมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1. ดอยช้าง ดอยวาวี อำเภอแม่สรวย,​ 2. บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม้สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง, 3. ดอยปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย, 4. ดอยผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย, ​5. ดอยบ้านขุนลาว, 6. ดอยตุง, 7. ดอยภูชี้ฟ้า อ.เวียงแก่น, 8. ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น,​ 9. ดอยลังกา

ซึ่งแหล่งผลิตดังกล่าว ถือเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเลือกสรรสินค้าคุณภาพพรีเมียม จากบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ กาแฟ ชา ชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ที่ร่วมนำทัพสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานจำนวน 40 บูธ

นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการสร้างสีสันของการจัดงานครั้งนี้ โดยกิจกรรมการแข่งขันหลักของงานครั้งนี้ คือ การแข่งขัน Chaingrai Barista Competition 2017 ชิงถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อค้นหา บาริสต้า ที่ดีที่สุดประจำจังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้จะแบ่งเป็น “สากล” และประเภท “ท้องถิ่นวิถีเชียงราย” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐที่กำลังผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน จึงจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการ คือประเภท “เอกลักษณ์ชุมชนเชียงราย” ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนในเชียงราย ได้มีพื้นที่ในการเสนออัตลักษณ์ที่มาจากชุมชนแท้ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลผลิตหรือด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันอย่างอื่นๆ ได้แก่ การแข่งขันอาหารประเภทฟิวชั่นประเภทชาและกาแฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสรังสรรค์เมนูได้อย่างเต็มที่ โดยรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ นั้น จะมีทั้งหมด 3 รางวัล (ยกเว้นการแข่งขันประเภทท้องถิ่นวิถีเชียงราย ที่มี 7 รางวัล) รางวัลชนะเลิศจะได้โล่รางวัลประประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัล ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง 750 ปี เมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 0192

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*