เชียงราย และน่าน จัดแข่งวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬาช่วงกรีนซีซั่น

จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน เตรียมจัดแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” สองสนาม วันที่ 19-20 และ 26-27 สองหาคม นี้ ชวนเหล่านักวิ่งปอดเหล็กพิชิตความท้าทายบนเส้นทางธรรมชาติ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ หวังปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬากรีนซีซั่น

การแถลงข่าว “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาด ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ ห้องประชุมชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. โดย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Touris, เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬา โดยจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส่นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ้มจังหวัดล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดจัดการแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก Lanna Eastern Trail Run Friendship 2017” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 4 จังหวัด Sport Tourism

โดยการแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” ในครั้งนี้ แบ่งประเภทระยะทางออกเป็น 15, 25 และ 50 กม. จัดขึ้น 2 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสนามที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ตำลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งทั้งนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 ซึ่งเส้นทางวิ่งนั้น บรรดาเหล่านักวิ่งปอดเหล็กจะได้สัมผัสความท้าทาย บนเส้นทางธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน โดยสนามี่ 1 จังหวัดเชียงราย นั้น เหล่าบรรดานักวิ่งจะพบกับธรรมชาติสีเขียวขจีในช่วงฤดู Green Season พร้อมพิชิตความท้าทาย บนเส้นทางธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของวิถีชนเผ่า โดยเฉพาะการวิ่งพิชิตความสูงหว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยรางวัลอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งปอดเหล็กทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” ทั้งสนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-20 สิงหาคม และสนามที่ 2 จังหวัดน่าน วันที่ 26-27 สิงหาคม นี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง 750 ปี เมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 0192

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*