ททท. นครศรีธรรมราช เชิญชวนลูกหลานกลับบ้านเกิด ร่วมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีสารทบุญเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สนามหน้าเมือง และบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ

เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างความกตัญญูเวทีต่อบรรพชน สนับสนุนกิจกรรมกาชาดและหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ พร้อมขบวนแห่หมฺรับ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันแห่หมฺรับ ซึ่งเป็นสีสันและหัวใจของงานจะมีการแห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแสดงจากศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก กิจกรรมตลาดย้อนยุค ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การตั้งเปรต ชิงเปรต ฯลฯ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด แบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 3 จุดหลัก คือ สวนสมเด็จพระสรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ประกอบด้วย พิธีเปิดงานและการแสดงของดารานักร้องที่มีชื่อเสียงของประเทศ การแสดงของนักเรียนนักศึกษากว่า 90 ชุด การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การออกร้านกาชาดและการออกรางวัลสลากกาชาด วิถีย้อนยุค (ลานขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) มหกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP นครศรีฯ 4.0 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน

เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย การแข่งขันเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย และทีาสำคัญ คือ การจัดพิธีแห่ หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 17.00 น.

นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า งานบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราช เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า ผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ใดมีบาปมากจะตกนรก และกลายเป็น “เปตชน” หรือ เปรต จะถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้ขึ้นมาพบญาติพี่น้องและลูกหลานตนในเมืองมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และให้กลับลงไปอยู่ในนรกดังเดิม ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ในเวลาดังกล่าวนี้ ญาติพี่น้องก็จะร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง ใช้สัญลักษณ์แทนแพ ขนมลา ใช้แทนแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม ขนมบ้า ใช้แทนสะบ้า ขนมดีชำ ใช้แทนเบี้ย ขนมไข่ปลา ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ ผู้อำนวยการ ททท. เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอต้อนรับลูกหลานชาวเมืองนครฯ ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อมาร่วมสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6 http://thai.tourismthailand.org E-mail tatnksri@tat.or.th หรือเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*