กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคกลาง ปี 2561

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางขึ้น ในวันที่ 9-16 กันยายน 2560 ในรูปแบบ Media/Agent FAM Trip คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560)

ททท. ได้เชิญสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.),​ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ ​และพันธมิตรจาก ททท.​ทั้ง 8 สำนักงาน จำนวนประมาณ 150 คน ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง ตามแผนการตาดท่องเที่ยว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวในปี 2561

นอกจากนี้ การเดินทางยังมีกิจกรรมการพบปะหารือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้ง 8 สำนักงานภาคกลาง ผนวกกับการขายโปรแกรมท่องเที่ยวของสมาคมฯ นำร่องสมทบคาราวานเพิ่มเติมอีก 150 คน ในครั้งนี้ด้วย

นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลางได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*