ททท.ประกาศผล ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

A’Maze Wonderland คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  นำไปต่อยอดผลิตแจกให้ผู้มา ร่วมงาน A’Maze 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ จ.กาญจนบุรี 

นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.เป็นประธานกล่าวเปิดงานตัดสินการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน โดยร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ซึ่งการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อาทิ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการTCDC, น.ส.ยุวดี นิรัตน์ตระกุล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด ททท., รศ.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้า TCDC เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ร่วมกันค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ หรือวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีบริษัทและผู้ประกอบการให้ความสนใจร่วมเข้าประกวดจำนวน 12 ราย ส่งผลงานทั้งสิ้น 15 ชิ้น 

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ดินแดนหรรษา (A’Maze Wonderland) รับเงินรางวัล 30,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เครื่องบินกระดาษ รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ แมลงกิ่งไม้ รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตร 

การประกวดครั้งนี้เป็นการออกแบบของที่ระลึกงาน A’Maze เพื่อนำไปผลิตแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน A’Maze 2017 หรือโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2560 ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หวังเปลี่ยนมุมมองการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร ช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*