“ลากพระ ชักพุ่ม ร่วมบุญ” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ลากพระ ชักพุ่ม ร่วมบุญ” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2560” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีให้ยั่งยืนสืบไป

เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ด้วยความยืดมั่นในศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านงานบุญออกพรรษาหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว” สู่กิจกรรมสำคัญที่ไม่ควรพลาด ได้แก่

การชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ในเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 มีการตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า 1,000 พุ่ม และพระสงฆ์จะทำการ “ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน” พร้อมกันทั่วเมือง เป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีพุ่มเมือง ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ทองขนาดใหญ่สวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์ของการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน

การชักพระทางบก หรือ ลากพระ ในเช้าวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 มีการชักพระทางบก โดยมีรถพนมพระกว่า 100 วัด เข้าร่วมงาน นั่นคือที่มาของคำว่า “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์วันเดียว”

ซึ่งในปีนี้ ในคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รถพนมพระนับร้อยวัดจะไปจอดเพื่อเตรียมลากพระในเช้าตรู่ของวันออกพรรษา ณ บริเวณวัดหลวงพ่อพัฒน์ และจะมีการลากรถพนมพระ โดยเริ่มต้นจากหน้าวัดหลวงพ่อพัฒน์ ไปยังถนนหน้าเมืองตลอดสาย และการชักพระทางน้ำ โดยวัดที่อยู่ริมแม่น้ำจะตกแต่งเรือพนมพระ และมีการชักพระทางน้ำล่องมาตามลำน้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชม และร่วมทำบุญ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยื่ยมเยือนราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” อันเป็นภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนศรีสุราษฎร์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*