ครม.สัญจรเมืองกรุงเก่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา พร้อมลงพื้นที่โรงสูบน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา เพื่อตรวจดูสถานที่ระบายน้ำในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยได้รับฟังการบรรยายจากนายทองเปลว

ทองจันทร์ รองอธิบดีกรมชล ประทานเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการบริหารจัดการน้ำซึ่งทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการ และเกษตรกร ในการจัดพื้นที่รับน้ำ อำเภอเสนาเป็นอีกจุดหนึ่งที่ อยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งใช้โอกาสนี้จัดทำโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพประมงได้ ในข่วงที่ไม่ได้ทำนาข้าว เกษตรกรสามรถจับสัตว์น้ำจำหน่าย หรือจับเพื่อบริโภคได้ด้วย และต่อมาพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้มาเป็นประธานในพิธืเปิดตลาดน้ำกรุงศรี ซึ่งอยู่ที่หลังศาลากลางหลังเก่า โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี เปิด ตลาดน้ำกรุงศรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดน้ำกรุงศรี และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เยี่ยมชม ตลาด โดยมีพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น  

สำหรับตลาดน้ำกรุงศรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีลักษณะเป็นตลาดย้อนยุค และให้ผู้ค้าจากตลาดหลังวัดพระมงคลบพิตรย้ายมาขายสินค้าในบริเวณตลาด ซึ่งจะเปิดให้บริการท่องเที่ยวทุกวัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*