ประเพณีแห่กระธูป บุญออกพรรษา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครราชสีมา จัดงานบุญยิ่งใหญ่ งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีบุญแห่กระธูปของชาวอำเภอหนองบัวแดง จะทำก่อนวันออกพรรษา 3 วัน เพื่อเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดามายังโลกมนุษย์ ประเพณีแห่กระธูปของชาวอำเภอหนองบัวแดง ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากชาวบ้าน บ้านราษฎร์ดำเนิน จัดให้มีการแข่งขันการทำต้นกระธูปขึ้นระหว่างคุ้ม ซึ่งประกอบด้วย คุ้มบ้านแจ้ง คุ้มลาดเหนือ คุ้มกลางเก่า และคุ้มหนองหวาย (ปัจจุบัน บ้านลาดบัวหลวง) โดยนำต้นกระธูปที่จัดทำขึ้นมาแห่รอบหมู่บ้าน มีการจัดขบวนฟ้อนรำ ขบวนรณรงค์ประกอบเป็นเรื่องราวรณรงค์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ แล้วนำต้นกระธูปมาตั้งสมโภชน์ ณ วัดบ้านราษฎร์ดำเนิน มีการจัดประกวดความสวยงามของต้นกระธูปที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งในระยะแรกได้รับการสนับสนุนจาก พระครูปภากรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ดำเนิน เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต 1

กระธูปที่จัดทำในระยะแรกนั้น ใช้วัสดุภายในท้องถิ่นมาจัดทำ ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม โดยนำใบไม้ทั้งสองชนิดมานึ่ง แล้วนำไปตากแดด จึงนำมาบดอีกครั้ง จะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่นหอม แล้วนำมาผสมกับขุยมะพร้าว ห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป และนำกระดาษสีมาประดับให้ได้ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งนิยมใช้ลายไทย เช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วจึงนำธูปที่ได้มัดติดกับดาวที่ทำจากใบลาน แล้วนำมามัดติดกับคันที่ทำจากไม่ไผ่ คล้ายคันเบ็ด จากนั้นำมาเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ความสูงประมาณ 3 เมตร ให้ได้รูปทรงคล้ายฉัตรก่อจะนำไปแห่ แล้วนำไปจุดไฟบูชาในวันก่อนออกพรรษา พร้อมกันนี้ได้นำเอาลูกตูมกา ซึ่งเป็นผลไม้เปลือกแข็งและผลคล้ายส้ม มาผ่าเป็น 2 ซีก แล้วนำน้ำมันพืชใส่และควั่นด้ายเป็นรูปตีนกา เพื่อจุดไฟให้แสงสว่างใต้ต้นกระธูป ด้วยมีที่มาจากพญากาเผือกตามตำนานพื้นบ้าน

ความเชื่อ ค่านิยม ในประเพณีบุญกระธูป ความร่มเย็นอันยิ่งใหญ่ของ กระธูป สัญลักษณ์แทนต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีป ถูกบันทึกไว้ในหนังสือฎีกาพระมาลัยสูตร ความว่า ลักษณะของต้นกระธูปมีความยาวประมาณ 50 โยชน์ มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง แผ่ออกไปใน 4 ทิศทาง กว้างเป็นมณฑลได้ 100 โยชน์ หมายถึง พระพุทธศาสนานี้ เป็นร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเอา ต้นกระธูปนี้ จุดแล้วย่อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปยังทิศต่างๆ กลิ่นหอมนี้ ย่อมเป็นที่ชื่นใจแก่มนุษย์ ทั้งปวงที่ได้สัมผัสกลิ่นย่อมเกิดปิติและความสุขความเบิกบาน คุณค่าทางจิตใจ

ต้นกระธูปทุกต้น จะได้นำไปถวายวัดในพื้นที่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันออกพรรษา ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีกิจกรรมเวียนเทียนและจุดไฟต้นกระธูปด้วย

ในปี 2560 อำเภอหนองบัวแดง ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง และถนนศุภวงศ์รำลึก โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันจักรยาน “ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป SEASON 2” ระยะทาง 84 กม. และประเภท VIP ระยะทาง 32 กม., ขบวนแห่ต้นกระธูป และการประกวดกระธูป, ฟ้อนรำลึกถวายพระยาภักดีชุมผล (แล) จำนวน 910 คน, การแสดงแสง สีเสียง, การแข่งขันวาดภาพ เต้นแอโรบิค และฟุตซอลท์ พร้อมมหรสพวงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินรับเชิญ, การจำหน่ายสินค้า OTOP และอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โทร. 044 872040, ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044 822 502, 044 830 747, หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030, 0 4421 3666 และเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672 E–mail : tatsima@tat.or.th www.facebook.com/tat.korat

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*