กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (5)

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (5) รูปแบบ Media/Agent FAM Trip โดยมีวัตถุประสงค​์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560) ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวในปี 2561 ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง

ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก ตั้งอยู่ที่บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชุมชนนี้สืบเชื้อสายมาจากลาวแถบหลวงพระบางที่อพยพเคลื่อนย้ายมายังแผ่นดินไทย ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แถบจังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี และได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านกุดจอก เป็นระยะเวลากว่าร้อยปี ทำให้เกิดการผสมผสานชาติพันธุ์ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรม แต่ยังคงมีการสืบสารวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตน มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของลาวครั่ง ชุมชนได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมเยือน

บริเวณนี้เป็นริมบึงที่มีดอกจอกขึ้นอยู่เต็มบึง ตามภาษาถิ่นของชนกลุ่มนี้เรียก “บึง” ว่า “กุด” จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านกุดจอก” โดยมีวัดเก่าแก่คู่บ้านกุดจอกเป็นศูนย์กลางศรัทธาของชาวบ้าน คือ “วัดศรีสโมสร” ปัจจุบันนี้มี 6 หมู่บ้าน 802 ครัวเรือน

ภูมิปัญญาที่โดดเด่นของลาวครั่งกุดจอก คือ การทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นการทอจกที่มีลวดลายเฉพาะเป็นเอกลักษณ์โดยใช้สีหลักอยู่ 5 สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ์ 5 สีที่ใช้ย้อมจากสีธรรมชาติ คือ สีเหลือง มาจากขมิ้น สีดำ มาจากลูกมะเกลือ สีคราม มาจากต้นคราม สีเขียว มาจากสีครามเจือขมิ้น และสีแดง มาจากครั่ง “จก” เป็นเทคนิคการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ ด้วยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษสอดขึ้นลงบนผืนผ้าขณะทอ ใช้ความประณีตสูงและใช้เวลาในการทอนานการทอนาน การทอจกจึงมักทอเป็นผืนผ้าหน้าแคบเพื่อใช้ตกแต่งเป็นเชิงผ้าซิ่นเรียกว่า “ผ้าซิ่นตีนจก”การทอผ้าจกที่งดงามโดดเด่นนี้ ทำให้คนลาวครั่งกุดจอกแต่งกายได้สวยสดงดงาม

นอกจากนี้ ลาวครั่งบ้านกุดจอกยังคงอนุรักษ์ภาษาถิ่น “ภาษาลาวครั่ง”ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ โดยการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ลำกลอนฟ้อนแคน การแต่งกายแบบลาวครั่งเต็มยศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และเชิญชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบ้านกุดจอก คือ ชมพิพิธภัณฑ์ลาวครั่ง สักการะหลวงพ่อเดิม และชมโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่

หลวงพ่อเดิม เป็นพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงที่ค้นพบในโบสถ์เก่าไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่ง มรดกผสมผสานอารยธรรมไทย-ลาว ตั้งอยู่บนหอสวดมนต์ของวัดศรีสโมสร ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นของเก่าแก่โบราณที่คนเฒ่าคนแก่ได้นำมามอบให้กับวัดเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชน

วัดศรีสโมสร เป็นวัดสำคัญประจำหมู่บ้าน ที่หอสวดมนต์เป็นสถานที่จัดแแสดงนิทรรศการถาวร มีเนื้อที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการจัดแสดงเรื่องทางศาสนา มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนที่สองจัดแสดงประวัติชุมชน เล่าเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่สามเป็นเรื่องของใช้โบราณที่บรรพบุรุษในชุมชนใช้มาจัดแสดง อาทิ ผ้าทอ คัมภีร์ใบลาน ภาพหอเก็บ

ภายในชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอกมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้เปิดบ้านให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต คือ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมจีนโบราณ การทอผ้าพื้นเมือง การจักสาน การทำอาหารท้องถิ่น สมุนไพรพื้นเมือง การผลิตข้าวซ้อมมือ พิธีกรรมความเชื่อ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการรับประทานอาหารพื้นเมือง มีการจัดงานประเพณี “ต้อนฮับสังขาร บุญสงกรานต์ปีใหม่ไท” ในระหว่างวันที่ 14-16 เมษายนของทุกปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5641 6575-7 หรือ นายนิวัฒนกร ศรีธรรมา ผู้ใหญ่บ้านกุดจอก โทร. 08 3330 9744 บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทร. +668 3330 9744 +66 5641 6575-7 หรือเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*