กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (8)

รูปแบบ Media/Agent FAM Trip โดยมีวัตถุประสงค​์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560) ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวในปี 2561 ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยมี นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ       

นายสุจินต์ กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวจะช่วยสานต่อแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน   

    

ด้าน นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจในวัยเด็กที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนรอบข้าง จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด บนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่       

โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย ซึ่งหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วก็จะให้หน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา และผู้สนใจภายในจังหวัดฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 6 ฐาน ทั้งนี้ ในอนาคตตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบสาธารณะ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมได้ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*