กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม “โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จังหวัดปราจีนบุรี (1)

หลังจากเยี่ยมชมที่ วัดบางแตน แล้ว สื่อมวลชนได้เดินทางไปยังต้นแม่น้ำบางปะกง ซึ่งแม่น้ำบางปะกง มีต้นกำเนิดจากแม่นครนายก และแม่น้ำน้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันบริเวณ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรังสรรค์ บุตรเนียม นายกเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี มาให้คำอธิบายถึงสถานการณ์น้ำในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ

จากนั้นได้แวะเยี่ยมชมบริเวณตลาดเก่า ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง โดยในสมัยโบราณเป็นตลาดที่ผู้คนมาทำการค้าขายกันอย่างคับคั่ง เพราะใช้การเดินทางด้วยเรือ แต่ปัจจุบัน สภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากความเจริญของบ้านเรือน และถนนหนทาง ทำให้การเดินทางทางเรือ แทบจะหายไปจากสังคมชนบทในอดีต

รอยคราบน้ำท่วมบนชั้น 2 ของบ้าน ยังคงอยู่

พื้นที่บริเวณตลาดเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือสินค้าที่เฟื่องฟูเมื่อครั้งอดีต ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะน้ำท่วมใหญ่ในเดือนกันยายน 2556 โดยน้ำท่วมขึ้นไปจนถึงชั้น 2 ของบ้านเรือน และขังนองอยู่นานนับเดือน แต่ด้วยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาของพ่อหลวง แล้วเสร็จ ทำให้คนในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี พ้นจากภัยน้ำท่วมและน้ำขังเป็นการถาวร

และในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ไม่สามารถผลิตน้ำประปาส่งให้ชุมชนที่เต็มไปด้วยบ้านเรือน โรงพยาบาล และวัดได้ ทำให้ต้องอาศัยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่หลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ที่ส่งลงมาช่วยระบาย เพื่อรักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรีในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ค่าความเค็มของน้ำลดลง สามารถกลับมาใช้น้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาได้อีกครั้งหนึ่ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*