กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม จังหวัดปราจีนบุรี (2)

จากนั้นสื่อมวลชนได้เดินทางต่อไปยัง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ “โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายทศพล งามเหลือ นายอำเภอนาดี และ นายสุรชัย จิวะสุรัตน์ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นผู้ให้รายละเอียดของโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยตัวเขื่อนสามารถเก็บกักน้ำได้ 295 ล.ลบม. จากปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 319 ล.ลบม.ต่อปี เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน จำนวน 111,300 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 45,000 ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รวมทั้งจะบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเขตอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรดังกล่าว

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ จะเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย ผลักดันน้ำเค็มที่มีความเป็นไปได้สูงว่ากำลังรุกเข้ามาที่แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง อีกทั้งจะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกสำหรับประชาชน และสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่สามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจถึง 12.02%

อีกประการหนึ่ง อ่างเก็บน้ำจะเป็นแนวกันชน หรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้โอกาสการเกิดไฟป่าลดลง หรือหากเกิดไฟป่า ก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้

การก่อสร้างดำเนินงานมาแล้ว 14 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยงบประมาณ 8,300 ล้านบาท ปัจจุบันแล้วเสร็จ 99.48% เก็บกักน้ำได้เกือบเต็มความจุของอ่าง 

การที่การก่อสร้างล่าช้าไปนั้น เกิดจากการที่พื้นที่อ่างเก็บน้ำของโครงการห้วยโสมงบางส่วน ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2538 จึงทำให้โครงการฯ​หยุดชะงัก เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ

แต่จากการสำรวจพื้นที่จริงร่วมกัน ของจังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าในส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เนื้อที่ประมาณ 1,165 ไร่ สภาพทั่วไปราษฎรได้เข้าปลูกต้นยูคาลิปตัส คงเหลือพื้นที่ป่าน้อยมาก ส่วนอุทยานแห่งชาติปางสีดา เนื้อที่ประมาณ 480 ไร่ มีพื้นที่บางส่วนราษฎรได้บุกรุกเข้าปลูกต้นยูคาลิปตัส สภาพป่าที่หลงเหลืออยู่เป็นป่าดิบแล้งและป่าไผ่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติมากนัก จึงทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อมา

กลุ่มชาวบ้านซึ่งรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ดำเนินการเรื่องการจับปลาในเขื่อน

ปัจจุบันเมื่อเริ่มมีการเก็บกักน้ำ ก็ปรากฏ นกอ้ายงั่ว หรือนกคองู อันแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่กลับคืนมา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเขื่อนนฤบดินทรจินดาฯ (ห้วยโสมง) เป็นชื่อพระราชทานให้กับอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้าย ด้วยเพราะปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์ยาวไกลอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่เดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพที่ไม่อาจดำเนินไปได้อย่างปรกติเนื่องจากขาดแคลนปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตคือขาดแหล่งน้ำ ขาดน้ำ ในเวลาเดียวกันช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีน้ำท่วมปีละ 3 ครั้งอย่างพื้นที่ตลาดเก่าอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อเขื่อนนฤบดินทรจินดาฯ สร้างเสร็จ สามารถเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ผลปรากฏว่าปีนี้ย่านตลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุรีน้ำยังไม่ท่วมเลย

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ “โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ใช้สัญลักษณ์โครงการเป็นรูป ใบดอกปีบ สีเขียว หมายถึงป่า สีน้ำเงิน หมายถึงน้ำ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 177 หมู่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี ปราจีนบุรี 25220 โทร. 0 3762 9277-81 Fax 0 3762 9281 หรือ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ต.รอบเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0 3720 0417 Fax 0 3721 2178

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*