กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (13)

รูปแบบ Media/Agent FAM Trip โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560) ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวในปี 2561 ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไม่ไกลจากทุ่งมะขามหย่อง อันเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย คือสมรภูมิรบไทย-พม่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า ทุ่งภูเขาทอง อันเป็นผืนแผ่นดินที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกอย่างเหี้ยมหาญ จนมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่า เมื่อ พ.ศ.2129 

พื้นที่นี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรำลึกถึงมหาวีรกรรมในครั้งนั้น และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมฉลองทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี และยังได้อนุรักษ์บริเวณประวัติศาสตร์และโบราณสถานสำคัญของชาติซึ่งกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยอีกทาง ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2544

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์มีพื้นที่ทั้งหมด 543 ไร่ ก่อสร้างบริเวณทุ่งภูเขาทอง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือตามถนนสายอยุธยา-ป่าโมก-อ่างทอง เพียง 3 กม. มีพื้นที่จัดกิจกรรมและจัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์ให้เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์พระบรมรูปขนาด 3 เท่า อยู่ในลักษณะทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นฐานและลานหินสีขาว จำลองเหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหารลักไวทำมู ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี ลานบันสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต มีไก่ตัวผู้หรือไก่ชนที่ประชาชนนำมาสักการะพระองค์ท่านมากมาย รอบฐานสลักภาพนูนต่ำบรรยายพระราชประวัติและวีรกรรมสำคัญรวม 11 ภาพ อาทิ ตอนชนไก่ในกรุงหงสาวดี ตอนยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง พระแสดงดาบคาบค่าย เหตุการณ์สังหารลักไวทำมู และตอนประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง เป็นต้น ซึ่งใครที่อยากรับทราบพระราชประวัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*