พิธีเลี้ยงรับรองคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน ปี 2560

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานในพิธีเลี้ยงรับรองคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน ปี 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้จัดโครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน ปี 2560 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยในปีนี้มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 คัน เริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมณฑลต่างๆ 5 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน และผ่านจังหวัดต่างๆ 13 จังหวัดของประเทศไทย

คณะคาราวานได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และเดินทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุดรธานี หนองคาย จากนั้นจะเดินทางต่อไปยัง ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดโครงการคาราวานรถยนต์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมสหำรับการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายเคอ ย่า ซา ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และหัวหน้าคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์และการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งการต้อนรับจากพี่น้องชาวไทยที่แสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่ง

ขบวนคาราวาน จะเดินทางต่อไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 เพื่อเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตลอดเส้นทาง คณะสื่อมวลชนไทยและจีน ที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกับคณะคาราวานรถยนต์ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีของสองประเทศ จึงนับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรอง และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบ Local Experience ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัด โดยคาดว่า จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาประเทศไทยของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Offline รวมทั้งสามารถสร้างการรับรู้ตลอดเส้นทางที่คณะคาราวานเดินทางผ่าน ไปยังเมืองต่างๆ ของจีนได้มากกว่า 20 ล้านครั้งทั่วประเทศจีน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*