กิจกรรม “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว” โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ FISA เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย และ นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย ในการจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย กำหนดจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามอัลไพน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดกีฬานานาชาติ โดยแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ Thailand Mater Cup มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 16 ทีม จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษจีน (ฮ่องกง) ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา พม่า และประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ 55 ปี (Myanmar, Taiwan, Hong Kong, Thailand), กลุ่มอายุ 60 ปี (Hong Kong, West Japan, Thailand, USA), กลุ่มอายุ 68 ปี (Thailand, USA, Osaka, Japan)

กิจกรรมดังกล่าว จะมีการประชุมผู้จัดการทีมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และจะมีการเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน มีรายได้หมุนเวียนประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ.​2560

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*