การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เชิญชวนสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (2)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เชิญชวนสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  (2), จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการทัศนศึกษาเส้นทางไหว้พระสะสมบุญ โดย รองผอ. ประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม

วัดรัตนเนตตาราม (วัดประติมากรรมเปลือกหอย) หมู่ 1 ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดที่นำเปลือกหอยทะเลที่ถูกทิ้ง นำมาใช้ประโยชน์สร้างความสวยงามให้กับวัด ฝีมือจากพระ เณร เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้าน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา

โดยมีพระอธิการศิริรักษ์ ธีรวังโส อาย 42 ปี เจ้าอาวาส นำชมสถาปัตยกรรม วัดตั้งอยู่บนเนื้อทื่กว่า 40 ไร่ เป็นวัดที่กำลังพัฒนา มีประชาชนหลายชนเผ่ามาอาศัยอยู่ตั้งรกรากจนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านที่น่ายกย่องทางพระพุทธศาสนา สิ่งที่น่าทึ่งคือสถาปัตยกรรมจากเปลือกหอยทะเล นำมาตบแต่งประดับประดาจนน่าทึ่ง สวยงาม จนเป็นที่กล่าวขาน ที่เกิดจากฝีมือของเจ้าอาวาส พระ และเณร ภายในวัดช่วยกันเนรมิต วิหาร มณฑป หอระฆัง รวมทั้งพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนา ถูกเนรมิตขึ้นมาเพื่อให้เป็น “พุทธสถาน” ขององค์พระพุทธเจ้า

มีทั้งปรางประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม ทั้งหมด ทุกสิ่งถูกตบแต่งด้วยเปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิด รวมทั้งตัวพญานาค ตั้งแต่บันใดทางขึ้น จนถึงตัววิหาร รวมทั้งภายใน ถูกตบแต่งด้วยเปลือกหอยที่หลากหลาย ส่วนลวดลายของความสวยงาม ส่วนสีของเปลือกที่แตกต่างกันไปกรมกลืนแบบธรรมชาติ เป็นที่สวยงามยิ่งนัก อย่างไม่พบมาก่อน ทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าอาวาสเอง ที่ไม่เคยเรียนรู้กับสถาปัตยกรรมมาก่อน จนเป็นที่ฮือฮาแก่ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญในวัดยิ่งนัก

พระอธิการศิริรักษ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่สร้างเพื่อทะนุบำรุงพระศาสนา ในความศรัทธาของญาติโยมมีการทำบุญสร้างกุศลมาก ทีนี้เราแสดงออกได้อย่างไร ว่า บ้านนี้ หมู่บ้านนี้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็เลยอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อตอบแทนบุญคุณคือข้าว และน้ำ ของเขา และปัจจุปัจจัยทั้งหลาย และแสดงออก ถึงน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมในหมู่บ้านนี้ ว่ามีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไง ก็เลยได้สร้างขึ้นมาเป็นหลักฐานขึ้นมา แต่จุดประสงค์จริงๆ คือว่า เพื่อให้บ่งบอกว่าศรัทธาของญาติโยมของหมู่บ้านนี้เป็นอย่างไร

ในการก่อสร้างใช้เปลือกหอยที่เอามาทะเล ซึ่งซื้อมาจากระยอง ส่วนที่สร้างมาเป็นฝีมือของตัวเอง ส่วนช่างมีทั้งพระและโยม มาช่วยกันก่อสร้างรากขึ้นมา การประดับมีแต่พระทั้งนั้น ประดับเปลือกหอยทุกสิ่งทุกอย่างพระทำหมด โครงสร้างโยมเขาทำ ตรงนี้คงจะเป็นพิพิธภัณฑ์ เก็บของเก่าของโบราณที่มีอยู่ภายในวัดเหล่านี้ ของญาติโยมที่จะจัดแสดงเป็นนิทรรศการ

ผู้ใดจะมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์ ช่วยการก่อสร้าง ติดต่อตรงกับเจ้าอาวาส ที่ โทร. 089-963 9323

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*