ประชุมติดตามความก้าวหน้า มหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา เชิญคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (International Fleet review 2017) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล รรท.ผู้บัญชาการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี  พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ และ พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าซึ่งเป็นการประชุมสรุปสุดท้ายก่อนจะเข้าในช่วงการจัดงาน 13 – 22 พ.ย.60

ฝ่ายเลขาได้ชี้แจงการเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บริหาร ของจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดสถานที่และกำหนดการปิด เปิดถนนเส้นทาง ที่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ซึ่งจะต้องทำการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ การหารือร่วมเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดงานในภาพรวมทุกจุดในทุกกิจกรรม

และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ปราสาทสัจจธรรม ได้เชิญคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือ รับประทานอาหารเย็น ชมการตกแต่งแนวคิดของขบวนรถแหล่งท่องเที่ยวที่จะร่วมขบวนพาเหรดของกำลังพลนานาชาติ ที่จะเดินพาเหรดในเย็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา นอกจากนั้น ได้พาล่องเรือชมการประดับไฟรอบองค์ปราสาทจากมุมมองทะเลสู่ฝั่ง มีความสวยงามภาพปราสาทตัดกับขอบฟ้าเมืองพัทยา ซึ่เป็นการเปิดประดับไฟให้กับนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมงานมหกรรมนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว แสดงศิลปวัฒนธรรมงานไม้แกะสลัก และปรัชญาที่ปราสาทสัจจธรรมได้แฝงไว้ในงานแกะสลักที่วิจิตรบรรจง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*