ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน “ไหว้พระ 11 วัด .. รัตนโกสินทร์” ฟรี ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. จัดกิจกรรม “ไหว้พระ 11 วัด .. รัตนโกสินทร์” โดยการจัดรถเวียน 10 คัน เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญ และรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารรวรวิหาร

นายนพดล นาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม “ไหว้พระ 11 วัด .. รัตนโกสินทร์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้มีโอกาสชมวัดสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ต่างๆ รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริม เพื่อรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดรถเวียนจำนวน 10 คัน บริการฟรี เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงเวลา 09.00-17.30 น. ซึ่งมีรถออกทุก 30 นาที (โดยประมาณ)

เริ่มต้นจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (จอดที่ท่าช้าง ให้ข้ามเรือ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ทุกป้ายรถเมล์ในเส้นทางรถผ่าน โดยสังเกตรถเวียนของกิจกรรมฯ ได้จากป้ายด้านหน้าและด้านข้างรถ ที่ระบุชื่อโครงการ “ไหว้พระ 11 วัด .. รัตนโกสินทร์”

ภายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

กิจกรรม “ไหว้พระ 11 วัด .. รัตนโกสินทร์” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เที่ยวเมืองไทย .. ใครๆ ก็เที่ยวได้” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ใน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. 1348

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*