บางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ “United for Wildlife” ร่วมรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ลวดลายพิเศษดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นรูปของขบวนสัตว์ป่านานาชนิด ที่หันหน้าและมีทิศทางของสายตามุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน เพื่อแสดงถึงพลังและความร่วมมือร่วมใจที่ส่งออกมาผ่านทางโครงการ “United for Wildlife” ในการนำไปสู่อนาคตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้โทนสี Shade of Blue ของทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในการตกแต่ง เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของทางบริษัทฯ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ เครื่องบินแอร์บัส เอ320 ลวดลายพิเศษในโครงการ “United for Wildlife” จะนำมาให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะตัวแทนสันติภาพที่จะร่วมส่งต่อความตั้งใจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฏหมายให้กับผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานบริษัทฯ ซึ่งผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ ด้วยการช่วยรายงานบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์พืชที่ผิดกฏหมาย ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางสายการบินฯ ยังได้รณรงค์ให้พนักงานภาคพื้นร่วมสวมชุดของโครงการ “United for Wildlife” ระหว่างการปฎิบัติงาน พร้อมจัดทำถ้วยน้ำกระดาษ และผ้ารองศีรษะสำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินเป็นลวดลายของโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ทั้งภายในและภายนอกเครื่องบินอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*