อพท. พาไปชม ความสุขสุดพิเศษ .. ในพื้นที่พิเศษ (เมืองพัทยา)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งทำหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ

อพท. นำสื่อมวลชนร่วมเดินทาง ความสุขสุดพิเศษ .. ในพื้นที่พิเศษ (เมืองพัทยา) เยี่ยมชมชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี

คุณธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. (ขวา) กำลังให้รายละเอียด

ชุมชนตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่ที่ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กม. เป็นชุมชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยามาแต่โบราณ ถึงปัจจุบัน ชุมชนดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ไว้เป็นอย่างดี เมื่อรัฐบาลประกาศให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษ และ อพท. เข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ ทำให้ในปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มให้ชุมชนก่อตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย ภายใต้การสนับสนุนของ อพท. ปัจจุบันมีสมาชิก 26 คน การเข้ามาร่วมทำงานในชุมชนของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน ทำให้แม่บ้านมีรายได้เสริมเพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ แม้รายได้เสริมจะอยู่ที่ราว 2,000 บาทต่อเดือนต่อคน แต่ทุกคนก็สุขใจ ที่ได้เข้ามาร่วมงานและถ่ายทอดวิถีชาวบ้านท้องถิ่น และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณแม่ลมุล ประกอบธรรม วัย 81 ปี ยังร้องลำตัดได้ไพเราะเพราะพริ้ง

ตามประวัติเดิมเล่าต่อกันมาว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ มีลักษณะอ้วนเตี้ยอยู่ในบริเวณวัด ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนนี้มาก ต่อมาเมื่อเกิดเป็นชุมชนขึ้น จึงได้ตั้งชื่อตำบลเป็นตำบลตะเคียนเตี้ยมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนตะเคียนเตี้ยแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนภาคกลางโบราณ มีลักษณะบ้านเรือนแบบดั้งเดิม สื่อมวลชนเริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมบ้านของ คุณแม่ลมุล ประกอบธรรม วัย 81 ปี ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการทำขนมทองพลับ และท้อฟฟี่ทำมือ นอกจากนั้นยังเป็นผู้เพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน ซึ่งเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติของ หนอนหัวดำ ที่เป็นตัวทำลายต้นมะพร้าว โดยเมื่อเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน จนโตได้ที่แล้ว ก็จะนำไปปล่อยในสวนมะพร้าว เพื่อให้เป็นตัวควบคุมจำนวนของหนอนหัวดำ ซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวได้เป็นอย่างดี

บ้านคุณแม่ลมุล แห่งนี้ ยังให้บริการรับจัดขันหมากแบบไทยอย่างถูกต้อง และการจัดลำดับพิธีงานแต่ง เน้นความถูกต้องตามจารีตประเพณี ในปีที่ผ่านมาชมรมได้ให้บริการจัดขันหมากไปกว่า 100 คู่ โดยราคาเร่ิมต้นอยู่ที่ 18,000 บาท

นอกจากนี้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย ยังได้จัดเส้นทาง “ปั่นจักรยานเส้นทางมะพร้าว” (Coconut Tourism) ปั่นชมธรรมชาติและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ทำสวนมะพร้าว มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ และมีจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน ระยะทาง 3-4 กม. ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและกาแฟมะพร้าว มีการร่วมกิจกรรมการปล่อยแตนเบียนเพื่อไล่แมลงศัตรูพืชที่ทำลายต้นมะพร้าว 

การท่องเที่ยวในชุมชนตะเคียนเตี้ยสามารถมาเริ่มต้นได้ที่ “ลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ย” โดยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชม “บ้านร้อยเสา” ซึ่งเป็นบ้านแฝดทรงไทยของ คุณยายสิน และคุณยายทรัพย์ ที่บ้านแฝดนี้มีเสาทั้งหมด 102 ต้น ภายในบ้านมีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณไว้ให้ได้ชม รอบๆ บ้านก็มีสวนผักที่เน้นใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำขนมไทย และการทำอาหารถิ่น เช่น แกงไก่กะลา

สื่อมวลชน ร่วมกันปล่อย แตนเบียนหนอน

และยังมีกิจกรรม “ตัดพวงมโหตร” ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้าน ที่ใช้เป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์งานมงคลตามบ้าน มาเรียนรู้การทำขนมไทย และการทำอาหารถิ่นอย่างเมนูไก่กะลา หรือทดลอง “กัวซา” ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน ที่เป็นการขูดพิษออกจากร่างกายเพื่อบำบัดโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่

สาธิตการทำแกงป่ากะลา

การเดินทาง มีเส้นทางถนนลาดยางเข้าสู่ตำบลแยกจากถนนสุขุมวิท ตลาดโรงโป๊ะ เทศบาลตำบลบางละมุง ระยะทางประมาณ 3 กม. ถึงเขตตำบลตะเคียนเตี้ย

เลาเรื่องด้วยลำตัด

การเข้าใช้บริการท่องเที่ยวในชุมชนตะเคียนเตี้ย ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมและร่วมทำกิจกรรม สำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 350 บาท รวมอาหาร 1 มื้อ กับข้าว 5 อย่าง และกิจกรรม 5 อย่าง สิ่งสำคัญคือต้องมีการจองล่วงหน้า ผ่านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย โทร. 08 5698 9732

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*