อลังการพิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”นำเสนอความสวยงามและความพร้อมของประเทศไทยผ่าน 6 ขบวนแห่ ด้วยทัพนักแสดงกว่าพันชีวิต ระยะทางกว่า 3.5 กม.

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการ ททท. คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทูตานุทูต แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงานฯ และชมขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่ ถนนพระราม 1

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่มีความเป็นมิตรและยิ้มแย้ม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แบบวิถีไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 และกำหนดให้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันประกาศ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ โดยสาระสำคัญในการส่งเสริม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”นั้น เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน นี้ เป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลระดับโลก ที่จะจัดภายในประเทศตลอดทั้งปี นำเสนอในรูปแบบขบวนแห่ 6 ขบวน ประกอบกับนักแสดงกว่า 1,000 คน โดยเริ่มจากแยกปทุมวันเคลื่อนผ่านถนนพระราม 1 สู่แยกราชประสงค์ และสิ้นสุดที่ สวนลุมพินี รวมระยะทาง 3.5 กม. สำหรับขบวนแห่ประกอบด้วย 6 ขบวนหลัก ได้แก่ ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค ขบวนอรรถรสไทย ขบวนสีสันเทศกาล ขบวนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และขบวนเจ้าบ้านที่ดี มีรายละเอียด ดังนี้

ขบวนที่ 1 ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประดับไฟสวยงาม ร่วมขบวนโดยนางสาวนิษฐา (มิว) จิรยั่งยืน เป็นนางประทุมวดีอัญเชิญตราสัญลักษณ์บนดอกบัวในสระโบกขรณี สื่อถึงสายสัมพันธ์ ความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่นเพราะความรักใคร่ปรองดอง ของคนไทยจะทำให้มีความสุข พร้อมขบวนพิธีเปิดกับการแสดงโขน ตอน บทพากษ์ พระอินทร์ชมเมือง เสมือนดั่งการเสด็จลงมาของเหล่าเทพเทวดา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ อย่างอย่างยืน โดยพระอินทร์เสด็จมาบนหลังช้างเอราวัณ ซึ่งช้างยังเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมี และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ขบวนที่ 2 ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค รถนำประกอบด้วยสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมในประเพณีไทยทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำลองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบประเพณีรับพระธาตุเจ้าเข้าเวียง เป็นการจำลองขบวนอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้าเวียงเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมการแสดงฟ้อนเมืองเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือ พร้อมชนชาติไทยวน ไทลื้อ ไทลาว ไทเขิน อัญเชิญเสลี่ยงสักการะพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ และสมโภชพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง 550 ปี ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี, ภาคใต้ จำลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการแสดงโนรา จำลองประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดเป็นขบวนแห่ผ้าพระบฎขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เรียกว่า “แห่พระบฎขึ้นธาตุ” ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครศรีธรรมราช มีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) สืบมาจนทุกวันนี้ ขบวนประกอบการแสดงหมู่โนรา พรานบุญ และโพน ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้, ภาคตะวันออก จำลองประเพณีแห่ปราสาทกองข้าว จังหวัด ชลบุรี การจำลองประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชากองข้าว ชาวบ้านจะนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน และล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน ของทุกปี ภายในขบวนรับชมการแสดงแตรวง มีการร้องรำทำเพลง การละเล่น สนุกสนาน และการแสดงเกษตรกรทำขวัญข้าว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำลองพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบกับการแสดงรำภูไท พระธาตุพนมเป็นเจดีย์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน จัดในวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงาน และไปสิ้นสุดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ภายในขบวนประกอบด้วยสาวงามฟ้อนภูไท เรณูนคร จังหวัดนครพนม ประกอบดนตรี พิณ แคน อย่างครื้นเครง, ภาคกลาง จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับการแสดงกลองยาว ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรีของชาวไทยเชื้อสายมอญแห่งอำเภอสังขละบุรีนั้น จัดทั้งหมด 5 วันด้วยกัน โดยยึดถือวันตามปฏิทินสงกรานต์ มีการแสดงรำโทนกลองยาว และชาวมอญร่วมเทินสำรับภัตตาหารเข้าวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

ขบวนที่ 3 อรรถรสไทย ประกอบด้วยการจำลองอาหารคาวหวานทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ และเครื่องปรุงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาประดับรถ เช่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ข้าวซอย ขับกล่อมเสภา เครื่องคาวหวาน โดย นายธชย (เก่ง) ประทุมวรรณ และพบกับจานเด็ดตำรับไทยสร้างสรรค์จากวัตถุดิบครัวตำรับไทยสู่ครัวโลก โดย Innovation Thai chef เชฟปิง คุณสุรกิจ เข็มแก้ว ที่จะมาร่วมแสดงกับเหล่าเชฟ และอาหารริมทาง (Street Food) มากมาย

ขบวนที่ 4 สีสันเทศกาล นำเทศกาลหลากสีสันจากทั่วทุกภาคที่จัดขึ้นในประเทศไทย มานำเสนอให้เห็นถึงความสนุกสนานของเทศกาลในเมืองไทย เช่น ผีตาโขน ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย งาน Thailand International Kite Festival งานเทศกาล Ballon International ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับชมสีสันการแสดงบนท้องถนน และการแสดง Magic Box ผสมผสานการ Mapping ที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองไทย

ขบวนที่ 5 กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำลองสนามแข่ง Motor GP ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ร่วมขบวนมาด้วยรถแข่งและเหล่านักกีฬา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของการ แข่งกีฬาระดับโลก อย่าง AIR RACE 1 WORLD CUP 2017, The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 พร้อมรับชมการแสดงจากปอมปอมเชียร์ประกอบวง Marching Band สุดยิ่งใหญ่และ ขบวนที่ 6 ขบวนเจ้าบ้านที่ดี เป็นการจำลองเครื่องบินที่จะบินลงสู่เมืองไทย และพบกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรีจากชาวไทยทุกสาขาอาชีพ อาทิ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานสายการบิน ตำรวจท่องเที่ยว พนักงานที่อยู่ในสายอาชีพการบริการต่างๆ คณะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รวมถึงชาวไทยทุกคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบการแสดง Flash Dance ที่จะสร้างสีสัน และแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยทั้งประเทศ

ทั้งนี้ รถในขบวนทั้งหมดจะจอดให้ชมบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 22.00 น.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*