การบินไทย เปิดรถจำหน่ายอาหาร (FOOD TRUCK) จากฝ่ายครัวการบิน

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดรถจำหน่ายอาหาร (FOOD TRUCK) ของฝ่ายครัวการบิน พร้อมด้วยนายดนุช บุนนาค (ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย นางภัครา เรืองสิรเดโช (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน นางสุวิมล บัวเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทยฯ ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ รถจำหน่ายอาหาร (FOOD TRUCK) มีผลิตภัณฑ์อาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม ในรูปแบบของอาหารพรีเมี่ยม อาทิ สลัด แซนวิช เบเกอรี่ ไอศครีมโฮมเมด เป็นต้น และเมนูที่เป็น Signature Dish ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thai Catering Food Contest ประจำปี 2017 คือ เมนูลาภปาก และเมนู Banana Caramel Cheese Cake ซึ่ง Food Truck จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ โดยเริ่มให้บริการที่สำนักงานใหญ่และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นจะนำรถไปตั้งตามสถานที่ต่างๆ อาทิ เทศกาลดนตรี Big Mountain เขาใหญ่ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา Central West Gate เป็นต้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*