ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร PEACH Pattaya Exhibition and Convention Hall, Royal Cliff Beach Hotel และลานกิจกรรมตะวันนา ไนท์บาซ่า พัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียม ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC

ในด้านการปาฐกถาพิเศษ จัดให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐ กับการสนับสนุนการลงทุน EEC และแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงโอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor Development เพื่อยกระดับขีดความสามรรถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*