ขบวนเดินพาเหรดทางบกของกำลังพลเรือนานาชาติ ร่วมกับขบวนแฟนซีแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองพัทยาร่วมเฉลิมฉลองงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีก่อตั้งอาเซียน

ขบวนพาเหรดทางบกเป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยขบวนเดินพาเหรดทางบกของกำลังพลเรือนานาชาติ ร่วมกับขบวนแฟนซีแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองพัทยาร่วมเฉลิมฉลอง

ขบวนพาเหรดของกำลังพลเรือนานาชาติ นอกจากจะมีกำลังพลจากเรือรบทุกลำที่มาร่วมงาน แล้วยังมีขบวนแฟนซีจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ ของเมืองพัทยา วงดุริยางค์จากสถาบันการศึกษาร่วมในการเดินพาเหรด เป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยา ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมชมขบวนพาเหรด แม้จะมีฝนตกในระหว่างการเดินพาเหรด แต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และประชาชน นักท่องเที่ยวต่างโบกธงร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงานในครั้งนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*