รัฐ เอกชนจับมือร่วมกันจัดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ส่งเสริมการขายท่องเที่ยวส่งท้ายปลายปี หวังเม็ดเงินลงสู่ชุมชน

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานการท่องเที่ยว สายการบิน ชุมชน จัดงาน”ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ร่วมออกบูธกว่า 350 บูธ และชุมชนกว่า 30 ชุมชน รวมถึงการแสดงจากภูมิภาคต่างๆ และสตรีทฟู้ดที่ชวนให้ลิ้มลอง คาดหวังให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้พบปะ ขยายโอกาสทางธุรกิจและการใช้จ่ายในประเทศช่วงปลายปี

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” นี้ เป็นความร่วมมือกันของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. คิงส์พาวเวอร์, สายการบินต่างๆ, สหพันธ์สมาคมอัญมณีแห่งประเทศไทย, สมาคมภัตตาคารไทย และสมาคมท่องเที่ยวจากส่วนกลางและภูมิภาค มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 350 บูธ อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์, สายการบินนกแอร์, กลุ่มโรงแรมจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จาก อาทิ เกาะสมุย พงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่อันดามัน ทั้งภูเก็ตพังงา กระบี่ ขณะเดียวกันได้มีการนำชุมชนที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศ 30 ชุมชนมาร่วมงานด้วย อาทิ ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก กระบี่ ชุมชนแหลมมะขาม จังหวัดตราด 

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า สำหรับนโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมตลาดในประเทศในปี 2561 นี้ ได้ใช้แนวคิดเที่ยววิถีไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต มาเป็นแนวคิดในการส่งเสริมการตลาด มุ่งเน้นให้เดินทางและใช้จ่ายในชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนนับเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าอย่างมาก เพราะเกิดจากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งใช้ระยะเวลาที่ยาวนานสะท้อนภาพแห่งวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของไทย อันแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเชื่อ และชาติพันธุ์ ซึ่ง ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยมุ่งเน้นนำเสนอ “คุณค่าและเรื่องราว” ผ่านเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานจนเกิดสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งการใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมและเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือคนในชุมชน รวมไปถึงกระตุ้นเตือนให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้รักษารากเหง้าความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตามทิศทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ลดการกระจุกตัวของประชากรและนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ ซึ่งเมื่อเกิดกระแสการเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนแล้ว จะทำให้ชุมชนเติบโตอย่างแข็งแรง 

นายอิทธิฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับประชาชนแล้ว ยังมีกิจกรรม B2B (Business To Business) เป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกัน เพื่อผู้ขาย (Seller) สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ได้พบปะผู้ซื้อ (Buyer) ที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อเจรจาตกลงทางธุรกิจในงานเที่ยวทั่วไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปท้องถิ่นต่างๆ โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสการพบปะของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่ด้านการตลาดให้เข้าสู่ชุมชน อีกทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามเป้าหมายของรัฐบาลจนนำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างความคึกคักในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงปลายปี

ผู้สนใจสามารถร่วมงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ได้ ในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ รังสรรค์ผลงาน DIY ตามจินตนาการ และเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ในราคาพิเศษ สินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศ รวมถึงอัญมณีคุณภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำ พร้อมทั้งชิมและช็อปอาหารหลากหลายสไตล์ คลายปวดเมื่อยจากร้านนวดแผนโบราณสังกัดสมาคมสปาไทย อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*