แอร์เอเชีย ฉลองบินสู่คุนหมิงครบรอบ 5 ปี ขนส่งผู้โดยสารเข้า-ออกคุนหมิงเกือบ 1 ล้านคน

สายการบินแอร์เอเชีย ฉลองครบรอบ 5 ปี บุกตลาดคุนหมิงประเทศจีน โดยได้จัดงานเฉลิมฉลองที่เมืองคุนหมิง พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนแอร์เอเชียเป็นอย่างดีตลอดมา โดยมี คุณแคทลีน ตัน ประธานสายการบินแอร์เอเชีย ประเทศจีน ร่วมงานเฉลิมฉลอง ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียได้เริ่มให้บริการบินสู่คุนหมิง เที่ยวบินแรก ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์-คุนหมิง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 และได้เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพ-คุนหมิง ต่อในช่วงระยะเวลาไม่นาน

ซึ่งได้ขนส่งผู้โดยสารเข้าและออกจากคุนหมิงไปแล้วเกือบ 1 ล้านคน ภายในระยะเวลา 5 ปี และปัจจุบันแอร์เอเชียมีเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์-คุนหมิงจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และกรุงเพท-คุนหมิง 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นเดียวกัน 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*