รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการณ์ระหว่างหน่วยงาน และการทำให้การท่องเที่ยวสร้างความสุขแก่เจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยมี นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร ททท.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*