ททท. ประจวบคีรีขันธ์ ชวนเยี่ยมชม ศาลหลักเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง มีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ เป็นจังหวัดที่ต้องใช้เวลาในการขับรถผ่านนานที่สุด เพราะลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนี้เป็นแนวตั้ง ตัวอำเภอจึงอยู่เรียงกันเป็นชั้นจากบนลงล่าง ดั้งนั้นจึงต้องเดินทางผ่านทั้ง 8 อำเภอ ก่อนจะผ่านไปยังจังหวัดชุมพรได้ เริ่มตั้งแต่อำเภอหัวหิน ถิ่นนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว ต่อด้วยอำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย แต่ละอำเภอก็มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจแตกต่างกัน

ททท. ประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนให้แวะเยี่ยมชม ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประจวบคีรีขันธ์ พากันมาสักการะอยู่เป็นประจำ เพราะถือว่าเป็นมงคล และหลักชัยคู่บ้านคู่เมือง ทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข รุ่งเรืองตลอดเวลา สร้างขึ้นในสมัยที่ ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ศาลหลักเมืองชึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง สร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรี ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สำคัญแห่งหนึ่ง

ภายในศาลหลักเมือง ประดิษฐาน องค์หลักเมือง “จตุโชค” กำเนิดตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2535 ณ เทือกเขาเขตบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขนาดความสูง 2.74 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.37 เมตร สี่เศียร สี่พักตร์ แกะสลักลายไทย ศิลปศรีวิชัยทั้งองค์ และประดิษฐานเป็นการถาวร ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2536

ศาลหลักเมืองวางศิลาฤกษ์ ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2536 เวลา 09.59 นาฬิกา ทรงจตุรมุขยอดปรางค์ 9 ชั้น ศิลปสยามลพบุรี พร้อมด้วยศาลบริวารประดิษฐานองค์เทพทั้งสี่ศาล

ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และขาวจังหวัดอื่นๆ โดยมี พล ต.ต.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ให้คำปรึกษา และนางสาวศิระภา วาระเลิศ กับนายพรชัย วัฒนวิกย์กิจ รับผิดชอบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*