ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงานบุญใหญ่ ในประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า แห่งเดียวในโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนทำบุญใหญ่ ในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีตากธัมม์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ที่ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดย ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ท่านได้ใช้วิธีการเชิงประเพณี ที่ผสานกับความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนา ในเรื่องอานิสงส์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัด ว่าการได้ฟังธรรมและสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัด ถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์มาก

โดยวัดสูงเม่นแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกครูบากัญจนอรัญญาวาสีมหาเถร เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยส่วนท้องถิ่น จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อปี 2559 ซึ่งมีกว่า 9,000 ผูก แต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่ได้รับการแปล

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแปลคัมภีร์ธัมม์ได้ ททท. ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของประเพณีเก่าแก่นี้ จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิตฐานเรียนรู้ 9 ฐาน กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ใบลาน, กิจกรรมตักบาตรธัมภีร์และใส่บาตรข้าวทิพย์ กิจกรรมศิลปะการแสดงของชาวลานธัมม์ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและคนนอกพื้นที่ได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

“การตากธัมม์” เกิดขึ้นโดยดำริของครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ที่เป็นความสำคัญของการรักษาคัมภีร์ธัมม์ ที่ท่านเขียนขึ้นมาเองและที่ท่านนำมาจากที่ต่างๆ ท่านเห็นว่าจำเป็นต้องสร้างระบบประเพณีขึ้นมา เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และอนุชน ได้ร่วมกันเก็บรักษาคัมภีร์เหล่านั้น โดยใช้วิธีการถวายธัมม์หรือการตานธัมม์มาเป็นปฐมเหตุในการจัดประเพณีตากธัมม์ ซึ่งจัดให้มีการคัดลอก การตรวจเช็คคัมภีร์ธัมม์ การรักษาความสะอาดคัมภีร์ธัมม์ การนำคัมภีร์ธัมม์ออกมาตากแดด การแห่คัมภีร์ธัมม์ และการเก็บรักษาคัมภีร์ธัมม์

ส่วน “การตานข้าวใหม่” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านจะนำข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวมานึ่งให้สุก เพื่อนำมาตักบาตร ตานขันข้าว อุทิศไปให้พ่อแม่และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำมารับประทาน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการนำข้าวใหม่มาประกอบอาหารเป็นข้าวหลาม แล้วนำมาใส่บาตร

สำหรับ “การหิงไฟพระเจ้า” เป็นการนำไม้ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 40-50 นิ้ว มาเหลาปอกเปลือกแล้วทาสีเหลือง พอถึงวันพระก็นำไม้ไปประเคนพระประธานในโบสถ์ แล้วนำไม้เหล่านั้นมารวมกันทำเป็นกระโจมไว้หน้าโบสถ์ เพื่อทำพิธีจุดไฟ ซึ่งในอดีตพิธีนี้ปฏิบัติกันเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแก่พระสงฆ์และผู้มานำพิธีในวัด

จุดเด่นของงานบุญใหญ่ในปีนี้ จัดตรงกับช่วงส่งท้ายปี คือวันที่ 30 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561 โดยเริ่มต้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ชมขบวนแห่ตากธัมม์ และเชิญทุกท่านมาร่วมถือคัมภีร์ธัมม์ยาวที่สุดในโลก

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีกวนข้าวทิพย์ ข้าวแดง และจี่ข้าวหลาม เวลา 22.30 น. เชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรคัมภีร์ปีจอ และใส่บาตรข้าวทิพย์, รุ่งอรุณเช้าวันที่ 1 มกราคม 2561 วันแรกของปีจอ เชิญร่วมบุญในพิธีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีสืบชะตาคัมภีร์ และพิธีตากธัมม์

นอกจาก 3 วันบุญใหญ่แล้ว ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมตานธัมม์วันเกิดเสริมชะตา ตักบาตรคัมภีร์ปีเกิด ชำระคัมภีร์โบราณล้านนา และถวายผ้าห่อคัมภีร์ธัมม์ได้ตลอดทั้งปี ที่วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสูงเม่น โทร. 0 5454 1219 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1127

“ท่องเที่ยววิถีไทย .. เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” มาเพิ่มพลังอานิสงส์ เสริมสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปี และเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันขึ้นปีใหม่กัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*